Käytännön lääketutkimuksen kurssi - Hyvä tutkimuskäytäntö (2 pv)

Kaksipäiväisen lähiopetuskurssin tavoitteena on syventää osaamista
kliinisistä lääketutkimuksista ja tarjota mahdollisuus kysymyksille
ja keskustelulle.

Kurssilla käsitellään käytännönläheisesti kliinisen lääketutkimuksen elinkaarta ja siihen liittyviä lupia, asiakirjoja ja raportointia sekä GCP:a.

Osallistujat saavat välitehtävän 12.9. ja se käydään läpi 26.9.

Kohderyhmänä on ensisijaisesti tutkijat, joilla on perustiedot kliinisen tutkimuksen tekemisestä (esim. Kliinisen tutkijan peruskurssi tai kokemusta kliinisen tutkimuksen tekemisestä), toissijaisesti mukaan otetaan muita tutkijoita ja tutkimushenkilöstöä.

Aika 12.9.2017 - 26.9.2017
Paikka Finn-Medi 1, 1. krs., Iso Neukkari (Tays Tutkimus- ja innovaatiopalvelut)
Biokatu 6
Järjestäjä Tays Tutkimus- ja innovaatiopalvelut, Roche Oy
Ilmoittautuminen 15.8.2017 mennessä, anne.pyydonniemi@pshp.fi
Hinta Ei osallistumismaksua.