Kliinisen tutkijan peruskurssi syksy 2017 (5 op, Moodle)

Koulutus järjestetään ajalla 11.9. - 11.12.2017.

Opintojakson tarkoituksena on ohjata aloittavia tutkijoita terveystieteellisen kliinisen tutkimuksen toteuttamiseen hyvän tutkimuskäytännön mukaisesti.

Kurssin keskeisiin sisältöihin kuuluvat mm.
• kliinisen tutkimuksen eettisyys ja tietoon perustuva suostumus
• lainsäädäntö, ohjeistukset ja viranomaisluvat sekä
• hyvä kliininen tutkimustapa

Kohderyhmä on terveystieteellistä kliinistä tutkimusta tekevät jatkokoulutettavat ja post-docit. Osallistujilla tulee olla oma tutkimusaihe. Otamme kurssille ensisijaisesti Tampereen yliopiston Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan sekä Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkijoita. Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 35 kohderyhmään kuuluvaa koulutettavaa.

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Opetusmenetelmänä on verkkokoulutus, kaikki välttämättä tarvittava oppimateriaali on Tampereen yliopiston Moodlessa. Kurssi sisältää luettavaa materiaalia ja verkko-oppimistehtäviä, joiden ohjauksesta vastaavat verkkokurssin kouluttajina toimivat tutorit. Kurssin vastuuhenkilönä toimii prof. Johanna Mäenpää. Lopputehtävän tarkistaa tieteenalan tutor, dos. Pertti Arvola.

Ilmoittautuminen alkaa 14.8.2017 ja päättyy 5.9.2017 klo 24.00. Ilmoittautumiset osoitteeseen kliininen(at)pshp.fi.

Lisätiedot kurssin vastuuhenkilöiltä:

Aila Kätkä, puh. 050 520 1855
Kirsi Kohonen, puh. 050 329 5667
Sähköpostimuoto: etunimi.sukunimi@pshp.fi
Aika 11.9.2017 - 11.12.2017
Paikka Tampereen yliopiston Moodle, verkkokoulutus
Järjestäjä Tampereen yliopisto
Ilmoittautuminen 9.11 - 11.12.2017, kliininen(at)pshp.fi