Julkaistu 19.3.2020

Umpilisäkkeen tulehdus voi parantua ilman leikkaustakin

Umpilisäkkeen tulehdusta on perinteisesti hoidettu umpilisäkkeen poistoleikkauksella. Suomalaisen tutkimuksen perusteella osa tulehduksista voitaisiin hoitaa antibiooteilla eli mikrobilääkkeillä ilman leikkausta. Kansainvälisestikin tunnustusta saaneella tutkimuksella saattaa tulevaisuudessa olla iso vaikutus hoitokäytäntöihin.

–Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että mikrobilääkehoito on tehokas ja turvallinen leikkaushoidon vaihtoehto lievän, komplisoitumattoman umpilisäketulehduksen hoidossa. Tämä vahvistui myös pitkäaikaisseurannassa, toteaa ylilääkäri Pia Nordström, joka toimii Taysin vastuututkijana tässä tutkimushankkeessa.
 
Nykyään tiedetään, että umpilisäketulehduksia on kaksi erilaista, lievempi ja vakavampi.
 
–Perinteisesti on ajateltu, että tulehdus johtaa aina puhkeamaan ja vaatii sen takia kiireellistä päivystysleikkausta, kertoo Pia Nordström.
–Suurin osa eli noin 70 prosenttia tulehduksista on kuitenkin lievempää muotoa.
 
Suomalaisessa APPAC-tutkimuksessa oli mukana kuusi eri sairaalaa ja vuosien 2009-2012 välillä siihen osallistui yhteensä 530 potilasta, joista lähes 100 oli Taysin potilaita. Tutkimuksessa osoitettiin, että suurin osa lievistä tulehduksista voitiin hoitaa turvallisesti antibiooteilla leikkauksen sijaan.
 
– Antibioottihoitoon liittyy leikkaushoitoa selvästi vähäisempi sairastavuus. Myös kustannussäästö on merkittävä, sanoo APPAC-tutkimuksen johtaja, professori Paulina Salminen Turun yliopistosairaalasta.

Tutkimustyötä jatketaan

Tutkimuksesta kerätään parhaillaan kymmenen vuoden seurantatietoa, ja myös uusia, monessa sairaalassa yhtä aikaa tehtäviä tutkimuksia antibioottihoidosta on meneillään. Nyt selvitetään esimerkiksi antibioottihoidon optimointia eli kuinka lyhyellä hoidolla saadaan hyvät tulokset. Lisäksi tutkitaan pelkkää oireenmukaista hoitoa, koska kaikille potilaille ei tarvita välttämättä edes antibioottihoitoa. 
 
Tutkimustyön tulokset julkaistiin maailman laajalevikkisimmässä lääketieteellisessä lehdessä JAMAssa vuonna 2015, ja sittemmin lehti on valinnut julkaisun yhdeksi 2010-luvun kliinisesti tärkeimmistä ja vaikuttavimmista artikkeleista. Alkuperäiseen tutkimukseen osallistuivat Turun, Tampereen, Oulun ja Kuopion yliopistosairaalat sekä Jyväskylän, Mikkelin ja Seinäjoen  keskussairaalat.
 
–Tutkimuksen saama kansainvälinen huomionosoitus on myös tunnustus hyvälle yhteistyölle, Salminen korostaa.
–Yhdessä pystymme näinkin pienessä maassa tekemään kansainvälisesti korkeatasoista kliinistä tutkimusta.