Julkaistu 2.10.2019

Uusi L-rakennus vahvistaa mahdollisuuksia lasten lääketieteelliseen tutkimukseen Taysissa

Suomen ainoa lasten lääketutkimuskeskus PeeTU ja jo yli 20 vuotta lasten diabetestutkimukseen keskittynyt DIPP-tutkimusprojekti hyötyvät uudesta lasten ja nuorten sairaalasta. Lapsiin liittyvällä tutkimuksella on suuri merkitys, koska lasten ja nuorten onnistunut hoito tukee heidän hyvinvointiaan kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Lapsilla on myös sairauksia, joita aikuisilla ei ole, eikä aikuisilla tutkittuja hoitoja voida aina suoraan ottaa käyttöön lapsilla. Yliopistollisessa sairaalassa tutkimus on osa sairaalan perustehtävää, ja se limittyy monin tavoin sairaalan toimintaan.

Lapset tarvitsevat omaa lääketutkimusta

Lasten lääketutkimuskeskus PeeTUlle Taysin L-rakennuksen avautuminen merkitsee konkreettista parannusta toimintamahdollisuuksiin. Vuonna 2017 perustettu PeeTu saa nyt omat tilat uudesta L-rakennuksesta. Uusi sijainti lasten ja nuorten osastojen yhteydessä helpottaa esimerkiksi lääkeinfuusioiden antamista päiväsairaalassa ja osastoilla tehtävää tutkimusta.
 
Tavallisesti PeeTUssa on meneillään 10-15 tutkimusta, jotka ovat kansainvälisiä, monessa eri paikassa samaan aikaan toteuttavia lääketutkimuksia.
– Lasten lääketutkimukseen vaikuttaa paljon se, että lapsia on niin monenlaisia, monen kokoisia ja monen ikäisiä. Kaikille eivät sovi samat annokset tai antotavat, PeeTUn tutkimuslääkäri Sauli Palmu sanoo.
– Lapsilla tehtävä tutkimus on myös aikuisilla tehtävää tutkimusta tiukemmin säädeltyä.
 
Palmu toteaa, että tutkimus on tärkeä osa sairaalan toimintaa ja sairaalan eri palvelut, kuten laboratorio ja kuvantaminen, ovat myös tutkimustyön tiiviissä käytössä. Taysin tutkimuksen tukipalvelut on keskitetty TKI-keskukseen, ja sieltä saa osaamista esimerkiksi sopimusten kanssa.

– Suomessa PeeTU on uranuurtaja ja edelläkävijä lasten lääketutkimuksessa, ja tämä on jotakin sellaista, mitä muissa sairaaloissa ei vielä ole, Palmu kertoo.
– Tärkeintä toiminnassamme on saada lasten käyttöön uusia lääkkeitä, jotka on tutkimuksen avulla todettu tehokkaiksi ja turvallisiksi.

Diabetesta ehkäisevä rokote kehitteillä

Taysissa on tutkittu lasten tyypin 1 diabetestä DIPP-projektissa vuodesta 1997. Myös Oulussa ja Turussa toteutettavassa DIPP-tutkimuksessa vastasyntyneiltä tutkitaan perinnöllistä alttiutta sairastua diabetekseen, ja riskilapset pyydetään mukaan seurantatutkimukseen.

– Uusi lasten ja nuorten sairaala luo entistä parempia mahdollisuuksia DIPP-klinikan ja sairaalan diabetespoliklinikan väliselle yhteistyölle, toteaa professori Mikael Knip, joka on toinen DIPP-hankkeen johtajista.
– Uuden sairaalan lääketutkimusresursseja päästään toivottavasti myös kehittämään, koska näköpiirissä on useita lääkkeitä, joilla saattaa olla mahdollista estää tai viivästyttää kliinisen diabeteksen kehittymistä.

DIPP-tutkimuksen tavoitteena onkin kehittää lääke, jolla diabetesta voidaan ehkäistä. Ensi vuonna ollaan aloittamassa ihmistutkimuksia rokotteella, joka ehkäisee coxsackie-virusinfektioita. Coxsackie-infektiolla ja diabetesta edeltävien autovasta-aineiden ilmenemisen välillä on todettu yhteys DIPP-tutkimuksessa.

– Parhaassakin tapauksessa menee kuitenkin useita vuosia, ennen kuin rokote pääsee yleiseen käyttöön.

Tampereen seudulta DIPPissä on ollut mukana kaikkiaan yli 10 000 lasta, nyt seurannassa on 3000 lasta. DIPP-tutkimuksen ansiosta lapset, joilla on diabetesriski, tunnistetaan aiempaa paremmin ja sairauden puhkeamista pystytään ennakoimaan. Seuraavaksi tutkimushankkeessa siirretään painopistettä alle 3-vuotiaden tarkempaan seurantaan, sillä ensimmäiset merkit diabeteksesta voivat ilmetä jo puolen vuoden iässä. Uusi tutkimuskohde on raskauden aikaisten tapahtumien vaikutus diabeteksen puhkeamiseen perheissä, joissa jollakin perheenjäsenellä on jo diabetes.

Lasten ja nuorten sairaala Teiskontieltä
Uusi rakennus tuo uusia mahdollisuuksia toimintaan - myös yliopistollisessa sairaalassa tärkeään tutkimustoimintaan.