Julkaistu 11.11.2019

Uusia tiloja valmistuu ‒ alijäämästä kattamissuunnitelma

Ensi vuoden aluksi Tays Keskussairaalassa otetaan käyttöön etupihan uudistamiseen sisältyvä D-rakennus, jossa on uudet tilat muun muassa synnyttäjille, tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidolle sekä verisuoni- ja toimenpideradiologian toiminnalle. Rakenteilla on myös verisairauksien ja isotooppilääketieteen käyttöön tuleva F-rakennus Teiskontien puolelle. Heti vuoden alussa valmistuu myös kehitysvammahuollon terapiatilojen uudisrakennus Pitkäniemeen.

Sairaanhoitopiirin hallituksen maanantaina käsittelemästä ensi vuoden talousarviosta ja lähivuosien talous- ja toimintasuunnitelmasta käy ilmi niin ikään, että Tays Keskussairaalan vanhan osien remontointia on ryhdytty suunnittelemaan ja esisuunnitelma valmistuu vuoden 2020 kuluessa. Valtuusto päätti vuonna 2016 aikuispsykiatrian siirtämisestä Pitkäniemestä Tays Keskussairaalan alueelle. Rakentaminen alkaa ensi vuonna ja tilat valmistuvat vuonna 2023.

Tähtisairaala-yhteistyö etenee

Ensi vuoden painopisteissä näkyy myös valtakunnallisten uudistusten kädenjälki. Keskittämisasetuksen mukaisesti Pirkanmaan sairaanhoitopiiri vastaa nivelreuman ja muiden tulehduksellisten reumasairauksien diagnostiikan ja hoidon valtakunnallisesta suunnittelusta ja toiminnan yhteensovittamisesta. Palliatiivisen hoidon organisointia kehitetään ensi vuoden aikana sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaisesti. Ensihoidossa valmistellaan vastaavasti ehdotus ensihoitopalveluiden tuotannon organisoinnista, joka tulee valtuuston käsiteltäväksi keväällä.

Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kanssa muodostettua Tähtisairaala-yhteistyötä viedään edelleen suunnitellusti eteenpäin. Yhteistyötä halutaan tiivistää yhteisen kehitysyhtiön kautta ja toisaalta Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirit selvittävät kliinisen palvelutuotannon yhteistyötä.

Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi osaltaan Tays Alustayhtiön muuttamisen kehitysyhtiöksi maanantain kokouksessa. Kehitysyhtiö keskittyy ensisijaisesti hankintoja, opetusta ja koulutusta sekä asiakaspalvelun kehittämistä koskeviin kokonaisuuksiin.

Alijäämän kattamissuunnitelma valtuustoon

Sairaanhoitopiirin hallitus esittää valtuustolle osana taloussuunnitelmaa myös taseen alijäämän kattamissuunnitelmaa. Vuoden 2020 talousarvion tasapainottamiseksi esitetään palautettavaksi sairaanhoitopiirin hinnoittelu vuosina 2015-2018 tehtyjä hinnanalennuksia edeltävälle tasolle. Sairaanhoitopiiri palautti kuntien pyynnöstä vuosina 2017 ja 2018 kaikkiaan 30 miljoonaa euroa taseessa olleita aikaisempien vuosien ylijäämiä.

Vuoden 2018 tilinpäätöksen jälkeen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tase on 2,341 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kuntalain 110 § mukaan taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa tai ylijäämäinen. Myös kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

Osana alijäämän kattamissuunnitelmaa pyritään myös nostamaan tuottavuutta. Kahden prosentin tuottavuuden nostoon tähdätään kuluvan vuoden aikana käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen avulla syntyneillä toimenpiteillä. Myös konserniyhteisöt velvoitetaan osaltaan osallistumaan sairaanhoitopiirin alijäämän kattamiseen.