Julkaistu 27.1.2022

Vakavalle koronataudille alttiiden potilaiden hoidossa on käytettävä rokotettua henkilökuntaa - tartuntatautilain muutos käytäntöön

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa koronarokotesuojaa tulee edellyttää kaikissa sellaisissa tehtävissä, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama koronatartunnan riski vakaville seurauksille alttiille asiakkaille tai potilaille. Työnantajan tulee tehdä arvio siitä, keneltä suojaa edellytetään. Hän voi käyttää arvionsa tukena tartuntatautilääkärin tai muiden tartuntatautiasiantuntijoiden näkemystä asiasta.

Kaikissa sellaisissa tehtävissä, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski koronataudin (= covid-19-taudin) vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille tai potilaille, saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, joka ei ole osoittanut, että hänellä on rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja koronatautia vastaan.

Tartuntatautilain 48a§ koskee työntekijöiden koronarokotussuojaa

Eduskunta hyväksyi lain tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta 28.12.2021. Laki tuli voimaan 1.1.2022 ja on voimassa 31.12.2022 saakka. Tartuntatautilain väliaikaisella muutoksella säädettiin tartuntatautilain 48 a §:llä.

Jos työntekijällä ei ole lain tarkoittamaa suojaa koronatautia vastaan, tartuntatautilain 48 a §:n 3 momentin mukaan työnantajan on ensisijaisesti tarjottava työntekijälle muuta työsopimuksen mukaista työtä tai, jos tällaista ei ole tarjolla, muuta työntekijälle sopivaa työtä. Jos tällaistakaan työtä ei ole tarjolla tai työntekijä ei suostu sitä vastaanottamaan, työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta työnteon estymisen ajalta, ellei toisin ole sovittu.

Työntekijällä tarkoitetaan myös ostopalvelun henkilöstöä sekä muita ulkopuolisia palvelun tuottajia, joilla on lähikontakti potilaaseen tai asiakkaaseen. Tartuntatautilain 48 a § soveltaminen koskee myös opiskelijoiden työharjoittelua sote-alan tehtävissä. Säännös koskee myös asiakkaan tai potilaan kotona tai muussa ympäristössä tarjottavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. 

Tartuntatautilain väliaikaisen 48a§ soveltaminen - linkistä avautuu diasarja, joka toimii ohjeena esihenkilöille.

Tartuntatautilain 48 a § sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijän tai opiskelijan rokotesuojasta COVID-19 tautia vastaan - linkistä avautuu PSHP:n ohje

Päivitetty linkitetyt tiedostot 3.2.2022.