Julkaistu 24.6.2019

Valtion tutkimusrahoituksen haku vuodelle 2020

Hanke-esitysten jättöaika on 6.8. – 3.9.2019 klo 12.00 mennessä

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunta (ETT) tiedottaa yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen haettavasta valtion tutkimusrahoituksesta (VTR) alueellaan. Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteena on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia terveydenhuollon palvelujärjestelmässä tehtävän korkeatasoisen ja vaikuttavan terveyden tutkimuksen kautta, edistää terveydenhuollon laatua ja potilasturvallisuutta ja tuottaa uutta tietoa sekä huolehtia sen levittämisestä ja hyödyntämisestä terveydenhuollossa ja muualla yhteiskunnassa.

Alueen kuntien, kuntayhtymien tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädettyjen terveydenhuollon palveluja tuottavien organisaatioiden johtajat voivat hakea rahoitusta.  Kultakin organisaatiolta voi tulla erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalle vain yksi hakemus. Organisaation johtajan hakemuksen liitteenä toimitetaan organisaation tutkijoiden/tutkimusryhmien tutkimushanke-esitykset käyttösuunnitelmineen ja pyydettyine liitteineen.

Tutkijoiden/tutkimusryhmien hanke-esitykset kirjoitetaan ja lähetetään sähköisenä TAYS Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokeskuksen (TKI-keskus) verkkopalveluun ja paperiversiot toimitetaan organisaation johtajalle ja Taysissa TKI-keskukseen tiistaihin 3.9.2019 klo 12.00 mennessä.

Organisaation hakemuksen ETT:lle tekee organisaation johtaja, joka liittää saamansa tutkimus-hanke-esitykset liitteineen hakemukseen. Organisaation johtaja toimittaa allekirjoitetun hakemuksen liitteineen 6.9.2019 mennessä Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalle osoitteella Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, TKI-keskus, PL 2000, 33521
Tampere. Kirjatun lähetyksen postileimana on oltava päiväys 6.9.2019 tai aikaisempi.

Organisaation hakemus ilman liitteitä toimitetaan myös pdf-tiedostona 6.9.2019 mennessä sähköpostiosoitteeseen VTR@pshp.fi

Tarkat hakuohjeet ja linkki sähköiseen hakuun ovat osoitteessa:

https://www.tays.fi/valtiontutkimusrahoitus

Tutkimushanke-esitysten arvioinnin suorittaa erityisvastuualueen tiedetoimikunta, joka tarvittaessa käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Erityisvastuualueen tiedetoimikunnan arvioinnin pohjalta organisaatioiden hakemukset ja niiden liitteenä olevat tutkijoiden tutkimushanke-esitykset käsitellään Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunnassa, joka päättää rahoituksen myönnöistä marraskuussa. Päätös rahoituksen lopullisesta määrästä vahvistetaan, kun sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut vuodelle 2020 myönnettävän tutkimusrahoituksen määrän.


Lisätiedot:

Toimikuntasihteeri, TtM Aila Kätkä                                Tutkimussihteeri Pirjo Heikkilä
puh. 050 520 1855                                                         puh. 03 311 66105

Tampere 18.6.2019

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunta