Julkaistu 3.1.2018

Valtion tutkimusrahoitusta 102 tutkimushankkeelle

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille ja muille alueen terveydenhuollon organisaatioille myönnettiin kaikkiaan 2 015 336 euroa (netto) valtion tutkimusrahoitusta yhteensä 102 tutkimukselle.

Myöntöpäätökset ovat ehdollisia, kunnes sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa lopullisen tutkimusrahoituksen määrän tammikuun lopussa 2018, jonka jälkeen myönnetyt summat vahvistetaan ja suhteutetaan saatavaan valtion rahoituksen määrään. Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunta myöntää saamiensa hakemusten arviointien perusteella rahoitusta alueen kunnille, kuntayhtymille, yliopistolliselle sairaalalle, keskussairaaloille ja terveyskeskuksille.

Tampereen yliopistollisen sairaalan 72 tutkimukselle myönnettiin vuoden 2018 valtion tutkimusrahoitusta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen yhteensä 1 430 879 euroa (netto).

Professori Olli Lohen tutkimukselle ”Lasten leukemian syyt ja uudet hoidot: biologinen ja epidemiologinen tutkimus” myönnettiin rahoitusta 44 236 euroa. Joka neljäs alle 15-vuotiaan kuolema Euroopassa johtuu syövästä. Akuutti leukemia on lasten syövistä yleisin. Leukemiat ovat monimuotoinen tautiryhmä ja ne poikkeavat myös ennusteellisesti toisistaan. Leukemian syntymisen syyt ovat pääosin tuntemattomia ja lisäksi sytostaattihoito on raskasta ja pitkäkestoista. Etiologisia syitä tutkitaan epidemiologisen tapaus-verrokkitutkimuksen avulla, taudin mekanismia ja uusia täsmälääkehoitoja genominlaajuisilla menetelmillä soluviljely-, eläinmalleja ja potilasnäytteitä hyödyntäen. Uusien lääkehoitojen kehittämisen ensisijaisena tarkoituksena on parantaa huonoennusteisten leukemioiden hoitoa. Epidemiologisen tutkimuksen avulla etsitään tekijöitä, jotka myötävaikuttavat taudin puhkeamiseen: tämä voi auttaa preventiivisten toimenpiteiden suunnittelussa.

”Uncovering dietary gluten-induced disease entities - a way towards better diagnostics and treatment” on professori Katri Kaukisen tutkimusryhmän tutkimus, jossa päätavoitteena on lisätä ymmärrystä ravinnon merkityksestä: terveydelle ja hyvinvoinnille. Keliakia on suoliston autoimmuunitauti, jolla on useita eri ilmenemismuotoja. Tutkimuksella pyritään selvittämään, että voidaanko varhain aloitetulla gluteenittomalla ruokavaliohoidolla vähentää keliakiaan liittyvää sairastavuutta. Lisäksi tavoitteena on parantaa keliakian diagnostiikkaa. Tutkimuksessa selvitetään, mitkä geneettiset, mikrobiologiset, immunobiologiset ja ympäristötekijät vaikuttavat keliakian erilaisiin ilmiasuihin ja taudin ennusteeseen. Tälle tutkimukselle myönnettiin rahoitusta 42 849 euroa.

Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä ja toiseksi yleisin syöpäkuoleman syy. Pelkkään PSA -testiin perustuva seulonta alentaa kuolleisuutta ja vaikuttavuus on samaa luokkaa kuin vakiintuneillakin syöpäseulonnoilla. Ylidiagnostiikka on kuitenkin niin laajaa, ettei hyötyjen voi katsoa ylittävän haittoja. Anssi Auvisen tutkimusryhmän uudessa tutkimuksessa selvitään kolmea testiä hyödyntävän seulontaprotokollan vaikutusta eturauhassyöpäkuolleisuuteen ja ylidiagnostiikkaan. Tavoitteena on minimoida kliinisesti merkityksettömien syöpien toteaminen käyttämällä PSA -testin lisäksi kallikreiinipaneelia (4Kscore) ja MRI-kuvantamista. Myös riskinarviointimenetelmien osuvuutta ja uusien tutkimusmenetelmien käyttöä selvitetään, samoin kuin seulonnan elämänlaatuvaikutuksia ja kustannusvaikuttavuutta. Hankkeelle myönnettiin 39 236 euron rahoitus.

Tampereen yliopistollisen sairaalan tutkimusrahoitukset, yhteensä 1 430 879 euroa:

Ashorn Ulla 24 236, Auvinen Anssi 39 236, Eskola Hannu 14 236, Hartikainen Kaisa 9 236, Himanen Sari-Leena 9 236, Hoppu Sanna 14 236, Hurme Mikko 24 236, Julin Essi 9 236, Järvinen Tero 14 236, Kaartinen Ilkka 9 236, Kaila Minna 14 236, Kaipia Antti 19 236, Kankaanpää Markku 14 236, Kannus Veli Pekka 9 236, Kaukinen Katri 42 849, Kaunonen Marja 14 236, Kellokumpu-Lehtinen Pirkko-Liisa 19 236, Knip Mikael 34 236, Korppi Matti 14 236, Kosunen Elise 14 236, Kylliäinen Anneli 9 236, Kähönen Mika 29 236, Laine Outi 9 236, Laitinen Minna 9 236, Laivuori Hannele 24 236, Laukkarinen Johanna 34 236, Launonen Antti 19 236, Leinonen Esa 21 425, Leppänen Tiina 9 236, Leppänen Olli 9 236, Lohi Olli 44 236, Luoto Teemu 19 236, Mattila Ville 39 236, Metso Saara 9 236, Miettinen Susanna 16 069, Moilanen Eeva 34 236, Murtola Teemu 24 236, Mustonen Jukka 19 236, Mäki Markku 40 172, Neva Marko 9 236, Nykter Matti 34 236, Oksala Niku 19 236, Parikka Mataleena 19 236, Parkkari Jari 9 236, Pauniaho Satu-Liisa 9 236, Peltola Jukka 29 236, Pertovaara Marja 9 236, Pesu Marko 26 781, Pietilä Ilkka 9 236, Pirkola Sami 24 236, Puura Kaija 14 236, Pörsti Ilkka 29 236, Rautiainen Markus 14 236, Renko Marjo 11 236, Rimpelä Arja 32 137, Saarenpää-Heikkilä Outi 9 236, Salmi Teea 19 236, Silvennoinen Olli 42 849, Snellman Erna 19 236, Staff Synnöve 19 236, Tammela Outi 17 236, Tammela Teuvo 37 493, Tinkanen Helena 9 236, Udd Bjarne 44 236, Ungureanu Daniela 19 236, Uotila Jukka 14 236, Uusitalo Hannu 24 236, Uusitalo-Järvinen Hannele 9 236, Virtanen Suvi 34 236, Vuolteenaho Katriina 9 236, Öhman Juha 9 236 ja Österlund Pia 9 236.

Taysin erityisvastuualueen muiden toimijoiden tutkimusrahoitukset

Tampereen yliopistollisen sairaalan lisäksi tutkimustoimikunta myönsi terveyden tutkimukseen rahoitusta sitä hakeneille alueen terveydenhuollon osakeyhtiöille ja erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille, keskussairaaloille ja muille alueen sosiaali- ja terveystoimen organisaatioille kohdennettavaksi organisaatioiden tutkijoille ja tutkimusryhmille seuraavasti:

Tekonivelsairaala Coxa Oy:lle myönnettiin 57 708 euroa (netto): Eskelinen Antti 19 236, Moilanen Teemu 14 236 ja Skyttä Eerik 24 236.

Fimlab Laboratoriot Oy:lle myönnettiin 284 445 euroa (netto): Aittoniemi Janne 14 236, Haapasalo Hannu 19 236, Hytönen Vesa 14 236, Hyöty Heikki 42 849, Junttila Ilkka 14 236, Kallioniemi Anne 24 236, Karhunen Pekka 19 236, Kholová Ivana 9 236, Lehtimäki Terho 49 236, Paavonen Timo 9 236, Parkkila Seppo 34 236 ja Visakorpi Tapio 34 236.

TAYS Sydänkeskus Oy:lle myönnettiin 43 472 euroa (netto): Aalto-Setälä Katriina 34 236 ja Mennander Ari 9 236.

Hatanpään sairaalalle (joka 1.1.2018 yhdistyy Tampereen yliopistollisen sairaalan kanssa) myönnettiin 32 708 euroa (netto): Jämsen Esa 9 236, Kanto Kari 9 236 ja Sihvonen Raine 14 236.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin, Seinäjoen keskussairaalaan myönnettiin 119 180 euroa (netto): Jaatinen Pia 9 236, Kampman Olli 17 236, Kankaanranta Hannu 40 000, Kulkas Antti 19 236, Niemelä Onni 14 236 ja Pihlajamäki Harri 19 236.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriin, Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan yksikköön myönnettiin 37 708 euroa (netto): Aalto Anu 14 236, Mattsson Nina 9 236 ja Palomäki Ari 14 236.

Janakkalan terveyskeskukselle myönnettiin 9 236 euroa (netto): Hämäläinen Suvi 9 236.