Julkaistu 3.12.2021

Vammaispalvelulain mukaiset välineet ja asunnon muutostyöt jatkossa maakunnallisesta apuvälinekeskuksesta

Pirkanmaalaiset saavat 1.1.2022 alkaen vammaispalvelulain mukaiset asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, asunnon muutostyöt sekä autoilun apuvälineet maakunnallisesta apuvälinekeskuksesta. Tavoitteena on yhtenäistää vammaispalvelun toimintakäytäntöjä ja taata asiakkaille tasavertaiset palvelut asuinkunnasta riippumatta. Myös apuvälineiden huollot hoidetaan jatkossa keskitetysti apuvälinekeskuksen kautta.

Toiminnan keskittäminen lisää asiantuntijuutta, nopeuttaa palveluprosessia ja tasavertaistaa palveluja

Hakemukset toimitetaan jatkossakin oman kunnan vammaispalveluun, jossa arvioidaan asiakkaan palvelun tarve ja tehdään päätös välineen hankkimisesta tai asunnon muutostyöstä. Apuvälinekeskus osallistuu tarvittaessa tarpeen arvioon ja hankkii vammaispalvelulain myöntämät välineet ja laitteet sekä asunnon muutostyökokonaisuudet. Kunnissa tehtävä päällekkäinen työ vähenee, mikä vapauttaa resursseja ja nopeuttaa palveluprosessia. Myös kustannuksissa säästetään, kun apuvälinekeskus jatkossa kilpailuttaa hankinnat sekä huoltaa ja kierrättää välineet ja laitteet.

Tavoitteena on yhtenäistää vammaispalvelun toimintakäytäntöjä ja taata asiakkaille tasavertaiset palvelut asuinkunnasta riippumatta. Myös vammaispalvelulain mukaisten välineiden myöntämisperusteet tullaan yhtenäistämään Pirkanmaalla ensi vuoden alussa.

Maakunnallinen apuvälinekeskus aloitti toimintansa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin apuvälineyksikön ja kuntien apuvälinepalveluiden yhdistyessä 2019, toiminnan kattaessa kierrätettävät, asiakkaalle lainattavat välineet. Vuoden 2021 alusta toiminta on laajentunut kattamaan henkilökohtaiset, omaksi hankittavat apuvälineet. Vammaispalvelulain mukaiset välineet ja asunnon muutostyöt ovat toiminnan laajenemisen kolmas vaihe. Toimintamallia on valmisteltu yhteistyössä kuntien, vammaisjärjestöjen sekä asiakkaiden edustajista koostuvan projektityöryhmän kanssa.

Vuoden 2022 alusta maakunnallisen apuvälinekeskuksen nimi vaihtuu alueelliseksi apuvälinekeskukseksi.