Julkaistu 29.10.2021

Verkkopoliklinikka sujuvoittaa syövänhoitoa ja vaikuttaa hoitotuloksiin

Taysin syöpäpotilaat pääsivät viisi vuotta sitten käyttämään verkkopoliklinikkaa eli Noonaa. Syövänhoidon digiloikka on osoittanut hyötynsä monella tapaa: potilaille asiointi on helpompaa yhden kanavan kautta, ammattilaisten puhelinruuhka on hellittänyt ja oireiden sähköinen seuranta parantaa hoitotuloksia.

Matalan kynnyksen kanava

Vuonna 2019 rintasyöpään sairastunut jämsäläinen Kirsi Rantakangas on kokenut verkkopoliklinikan käytön erittäin hyödyllisenä sekä varsinaisen hoidon aikana että tervehdyttyään ja siirryttyään jälkiseurantaan. Syöpäpotilas putoaa Rantakankaan sanoin "tyhjän päälle",  henkinen kuormitus on kovaa ja avoimia kysymyksiä paljon. Silloin verkkopoliklinikka on tarjonnut helpon väylän kysyä asioista.

– Monesti jokin asia on huolettanut ja palveluun on voinut rauhassa kirjoittaa asioistaan ammattilaisille, Rantakangas kertoo.
– Olen aina saanut nopeasti vastauksen, ja vastaukset ovat olleet hyvin ystävällisiä.

Moni potilas saattaa kokea, että pikkuasioista soittelemalla ei viitsi "vaivata" sairaalan työntekijöitä. Rantakankaan mielestä juuri asiointikynnyksen mataluus on yksi verkkopoliklinikan eduista: kaikenlaisista asioista kehtaa kysellä, kun tietää, että ammattilaiset vastaavat silloin, kun heillä on aikaa. Rantakangas on käyttänyt Noona-sovellusta älypuhelimessaan, ja käyttö on ollut vaivatonta.

Helpotusta puhelinruuhkaan ja paljon muuhun

Syövänhoidon vastuualuejohtaja Maarit Bärlund kertoo, että ajatus verkkopalvelusta syntyi, kun rintasyöpäpotilaiden neuvovan hoitajan puhelinpalvelu oli pahasti ruuhkautunut. Vuonna 2016 Noona otettiin käyttöön Taysissa rintasyöpäpotilaille ja sen jälkeen käyttö laajeni valtaosalle syöpälääkehoito– ja sädehoitopotilaista.

Bärlundin mukaan digipalvelun kehittämisessä on tärkeää pysähtyä ja miettiä, voisiko toiminnan suunnitella kokonaisuudessaan uudella tavalla. Yksikössä pitää hahmottaa vastuunjako ja seurata käytännön toimintaa. Kun käyttöönotto on hyvin suunniteltu ja toimintatavat ovat kaikille selviä, sähköinen kanava helpottaa käytännön poliklinikkatoimintaa.

– Potilas voi esimerkiksi lähettää sovelluksesta valokuvan lääkärille sen sijaan, että tulisi päivystyskäynnille, Bärlund kertoo.
– Myös syöpälääkehoitoa voidaan määrätä sähköisen seurannan perusteella, kun lääkärillä on laboratoriotulokset käytettävissään ja potilaan vointi selviää oirekyselyn perusteella.

Tänä vuonna tehdyssä käyttäjäkyselyssä verkkopoliklinikka saa hyvää palautetta, mutta kehitettävääkin löytyy. Digitaalinen palvelu haastaa ammattilaisia työssään: jos potilas on käyttänyt digipalvelua, ammattilaisen pitää tuoda potilaan kanssa keskusteluissa selkeästi esiin, että hän on lukenut potilaan kirjaamat asiat.  Potilaan näkökulmasta on turhauttavaa, jos hänelle ei selviä, onko ammattilainen lukenut hänen viestinsä tai oirekyselynsä.

Yhtenä tulevaisuudentavoitteena on yhdistää verkkopoliklinikka potilastietojärjestelmään.

– Tulevaisuudessa syöpäpotilaan sovellus voisi olla kuin Google Maps, joka auttaisi navigoimaan hoidot parhaalla tavalla potilaan kannalta, Bärlund visioi.
– Sovellusta voidaan hyödyntää myös syövänhoidon vaikuttavuuden arvioinnissa. Nyt ensimmäisenä eturauhassyöpää sairastaville on otettu käyttöön eturauhassyövän hoitojen vaikuttavuuden seurantaan kansainvälisesti suunniteltu elämänlaatukysely.

Tarkempaa tietoa, parempia hoitotuloksia

Sovelluksen tärkeänä osana on sähköinen oireseuranta, jota potilaat itse täyttävät. Tämä on osoittautunut hämmästyttävän hyödylliseksi osaksi syövänhoitoa.

– Kahdessa satunnaistetussa tutkimuksessa on saavutettu huomattava elinaikaetu, kun sähköinen oireseuranta on liitetty levinnyttä syöpää sairastavien potilaiden standardihoidon osaksi, Maarit Bärlund kertoo. 

Bärlundin mukaan potilaiden omien huomioiden yhdistäminen lääkärin arvioon on parantanut kokonaiskuvaa oireista. Lääkärit eivät aina tunnista kaikkia syöpähoitojen aiheuttamia oireita, ja myös potilaat saattavat unohtaa kertoa oireistaan vastaanotolla.  Kun oireista kerätään tietoa systemaattisilla kyselyillä, oireet nousevat selkeämmin esiin ja niistä keskustellaan suuremmalla todennäköisyydellä vastaanotolla. Voikin sanoa, että oirekysely toimii potilaan voinnin tarkistuslistana.