Julkaistu 21.2.2022

Vuoden syöpälääkäri Jarkko Ahvonen:

”Vauhdilla uudistuva työkalupakki motivoi”

Erikoislääkäri Jarkko Ahvosen työparina Taysin syöpätautien poliklinikalla elää jatkuva muutos. Se sopii Vuoden 2021 syöpälääkäriksi valitulle miehelle mainiosti, sillä juuri alan nopea kehitys haastoi hänet syöpätautien pariin 15 vuotta sitten.

− Tarvitsee katsoa vain viisi vuotta taaksepäin, niin keuhkosyövän hoito on muuttunut täysin. Uutta tietoa ja hoitovaihtoehtoja tulee jatkuvasti lisää. On motivoivaa ottaa niitä käyttöön ja seurata, millaisia hoitotuloksia saadaan aikaan vakavasti sairaiden potilaiden auttamiseksi, hän sanoo.

Kun vielä muutama vuosi sitten liki kaikki potilaat saivat solunsalpaajahoitoa, nyt kaikki suunnitellaan yksilöllisesti. Sitä mukaa kun työkalupakki kasvaa, kasvaa Ahvosen mukaan myös lääkärin vastuu pitää itsensä ajan tasalla. Ahvonen onkin Taysin edustajana työryhmässä, joka päivittää valtakunnalliset suositukset kaksi kertaa vuodessa.

− Tavoitteena on, että kaikki saisivat tasavertaisesti samanlaista hoitoa riippumatta siitä, missä sairaalassa heitä hoidetaan. Vaikka hoito on yksilöllistä, menetelmien valinta on kuitenkin aika suoraviivaista ja etenee samankaltaisilla potilailla samalla tavalla, Ahvonen kuvaa.

Pullonkaulat pois diagnostiikasta

Ahvonen vastaa Taysissa keuhkosyövän hoidosta, johtaa moniammatillista keuhkosyöpätiimiä ja toimii koulutusvastuulääkärinä. Lisäksi työn alla on väitöskirja, joka käsittelee Taysissa hoidettujen keuhkosyöpäpotilaiden hoitoa ja hoidon vaikuttavuutta.

Hoidon sujuvoittamiseen Ahvonen tiimeineen on paneutunut uudistamalla keuhkosyöpäpotilaan hoitopolun Taysissa pari vuotta sitten. Nyt eri erikoisalojen asiantuntijoista koottu työryhmä kehittää mittaristoa, jolla voidaan seurata keuhkosyövän diagnostiikan jouhevuutta ja hoitoon pääsyä.

− Pyrimme selvittämään lääkärien, hoitajien ja kuvantamisen ammattilaisten yhteistyöllä, millaisia pullonkauloja diagnostiikassa on. Keuhkosyöpä paranee vain, jos se todetaan riittävän varhain. Siksi diagnostiikassa ei saisi olla viiveitä ja lääkäreiden tulisi lähettää potilaat herkästi keuhkokuviin ja jatkotutkimuksiin, hän sanoo.

Tärkeintä on kuuntelemisen taito

Valinta Vuoden syöpälääkäriksi yllätti ja Ahvonen otti uutisen vastaan kiitollisin mielin. Syöpäsäätiö myöntää tunnustuspalkinnon vuosittain saamiensa ehdotusten perusteella.

Ahvosta palkinnon saajaksi ehdottivat erikoistuvat lääkärit, joiden kanssa hän on työskennellyt koulutusvastuulääkärinä. Perusteluissa työkaverit kuvasivat häntä sanoilla ystävällinen, avulias, reilu, helposti lähestyttävä, älykäs, huumorintajuinen ja kyvykäs. Heidän mielestään ”Jarkko on usein se, jolta ensimmäisenä kysytään neuvoja. Hyvän vastauksen saa aina, eikä Jarkolla ole koskaan niin kiire, ettei ehtisi auttamaan.”

Samoin perusteluissa nousi esiin taito kuunnella ja huomioida potilasta.

− Kyllä ne ovat mukavia hetkiä, kun nähdään, että aloitettu hoito on tehonnut ja potilaan vointi on parantunut. Kääntöpuolena ovat sitten ne päivät, kun joutuu kertomaan potilaille huonoja uutisia toisensa perään. Molemmissa tilanteissa tärkeintä on kuunnella, miten potilas itse näkee oman vointinsa ja hoidon tavoitteet.

Kuva: Laura Tammisto
Teksti: Anne Kohtala