Kirurgian koulutuskeskus

Koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on sulkenut Kirurgian koulutuskeskuksen 30.9.2020 saakka. Tämän takia 16.3.2020-30.9.2020 välille tehdyt varaukset on jouduttu peruuttamaan. Peruutukset tai varausten siirtäminen eivät aiheuta kuluja järjestäjille. Kaikkiin järjestäjiin ja koulutusten vastuuhenkilöihin on oltu tai ollaan asiasta yhteydessä. Päivitämme lisätietoja tähän tilanteen edetessä.

Kirurgian koulutuskeskus tarjoaa lääkäreille ja hoitajille mahdollisuuden opetella potilasturvallisuuden kannalta kriittisiä taitoja lähes aidossa tilanteessa. Koulutuskeskus on Pohjoismaiden ensimmäinen leikkaussaliympäristöä simuloiva opetuksen huippuyksikkö, jossa kirurgian tekniikoita opetellaan tekemällä toimenpiteitä vainajille ruumiinavausten yhteydessä.

Koulutuskeskuksessa opetellaan sellaisia taitoja, joita asiantuntija-arvioiden mukaan on tarpeen harjoitella vainajalla ruumiinavauksen yhteydessä ennen elävän potilaan hoitamista. Toimenpideopetus helpottaa myös anatomian hahmottamista ja mahdollistaa luonnonmukaisen kudoskäsittelyn tuntuman, joka vastaa todellista leikkaustilannetta mahdollisimman hyvin.

Opetustilanne järjestetään aina ruumiinavauksen jälkeen ja siihen on ennalta hankittu lupa. Vainajan elinaikaista käsitystä ja kantaa opetuskäyttöön selvitetään mahdollisuuksien mukaan potilasasiakirjoista, ja lisäksi omaisilta tiedustellaan vainajan elinaikaista tahtoa ja vakaumusta.

Koulutettavat allekirjoittavat vaitiolositoumuksen ja sitoutuvat noudattamaan ammattimaisesti hyviä toimintatapoja koulutuskeskuksessa. Kursseja järjestetään lääketieteen erikoisalojen, kuten ortopedian ja traumatologian, käsi- ja plastiikkakirurgian sekä neurokirurgian, tarpeisiin.

Toiminta

Kirurgian koulutuskeskus toimii Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osaamisen kehittämisyksikön alaisuudessa. Koulutuskeskuksen lääketieteellisestä ja eettisestä toiminnasta vastaa vastuulääkäri, joka on koulutukseltaan erikoislääkäri. Käytännön toiminnasta vastaa koordinaattori ja lisäksi keskuksessa työskentelee yksi preparaattori.

Koulutuskeskuksen toiminnan ja palvelutuotannon, yhteistyömuotojen ja toiminnan tuottavuuden ohjaamiseksi ja seuraamiseksi on perustettu seurantaryhmä, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Koulutuskeskuksen toimintaa valvoo Valvira. Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta Etene on suhtautunut koulutuskeskuksen perustamiseen myönteisesti.

Yhteistyökumppanit

Koulutuskeskuksen yhteistyökumppaneita ovat sairaanhoitopiirin omat klinikat ja muut terveydenhuollon toimijat, Tampereen yliopisto ja muut paikalliset oppilaitokset, muiden sairaaloiden klinikat, erikoislääkäriyhdistykset sekä lääketieteellisiä implantteja, instrumentteja tai laitteita valmistavat ja maahantuovat yritykset.

Yhteystiedot

Sähköposti: kirurgiankoulutuskeskus(at)pshp.fi

Vastuuhenkilöt

Asiantuntijalääkäri Reita Nyberg
Koulutuskoordinaattori Jyri-Pekka Mattsson
Koulutuskoordinaattori Sanna Suuripää