Usein kysytyt kysymykset

Koulutuskeskuksen toiminta

Koulutukset ja niiden järjestäminen

Koulutuskeskuksen toiminta

Mistä koulutuskeskuksen opetuksessa käyttämät vainajat saadaan?

Koulutuskeskuksen opetuksessa käytetään pääsääntöisesti vainajia, joille on tehty kuolinsyynselvitykseen liittyvä oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus. Edesmenneen tahto ja vakaumus ruumiinsa käytön suhteen on varmistettu sekä potilastietojärjestelmistä että hänen läheisiltään.

Miten vainajia käsitellään koulutuksen yhteydessä?

Opetustoiminta suoritetaan vainajan ihmisarvoa ja oikeusturvaa kunnioittaen. Vainajan valmistelusta huolehtii koulutuskeskuksen ammattihenkilöstö. Opetussalissa vainajaa käsitellään kuin potilasta leikkaussalissa. Opetustoiminta ei viivästytä vainajan hautaamista. Läheisille annetaan tarkat tiedot aikatauluista, jotka liittyvät vainajan luovutukseen heille.

Voiko ihminen testamentata ruumiinsa koulutuskeskuksen käyttöön kuolemansa jälkeen?

Mikäli haluaa ruumistaan käytettävän Kirurgian koulutuskeskuksessa kuoleman jälkeen, ei tarvitse tehdä erillistä testamenttia. Riittää, että tämä tahto kirjataan OmaKantaan tai esimerkiksi hoitotestamenttiin. Siitä on hyvä kertoa myös läheisille.

Ruumiinsa voi myös testamentata Tampereen yliopistolle lääketieteen yksikön opetukseen. Tällöin sitä käytetään lääketieteen opiskelijoiden anatomian opetuksessa.

Onko tuorevainajien opetuskäytössä joitain riskejä?

Käytettävät vainajat ovat niin sanottuja tuorevainajia, joiden taustoja pyritään selvittämään mahdollisuuksien mukaan.

Jos esitietojen perusteella tai ruumiinavauksessa on herännyt epäily tuberkuloosista, COVID-19 infektiosta tai veriteitse tarttuvista sairauksista, vainajaa ei käytetä.

Veriteitse tarttuvien virusten testaaminen vainajasta on käytännössä mahdotonta, joten hiviä, hepatiitti B:tä tai hepatiitti C:tä ei testata. Myöskään anamnestisella tiedolla ei voi poissulkea, ettei vainaja ole voinut saada veri- tai seksiteitse tarttuvaa virusta elämänsä aikana.

Lukuisille verivirusta kantaville potilaille tehdään operaatioita ilman, että veriviruskantajuus on leikkausta tekevien tiedossa. Näiden virusten aiheuttamien veritartuntojen ehkäisemiseksi on annettu ohjeet potilaiden hoidossa. Samoja ohjeita pitää noudattaa myös, kun käytetään vainajia leikkausopetuksessa.

Ketkä voivat käyttää koulutuskeskusta?

Koulutuskeskuksessa voi harjoitella terveydenhuollon ammattihenkilöstö ja alalle opiskelevat. Lääkintälaitteiden, implanttien ja instrumenttien valmistajat voivat järjestää koulutuskeskuksessa omia kurssejaan. Keskuksessa ei kuitenkaan voi testata kehittelyvaiheessa olevia välineitä. Mikäli vainajilla halutaan tehdä tutkimusta koulutuskeskuksessa, tekijän tulee hakea sitä varten oma lupa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Hakemuksen liitteenä tulee olla toimivaltaisen eettisen toimikunnan lausunto.

Voiko koulutuskeskukseen hakea harjoittelijaksi tai opiskelijavaihtoon?

Ei voi. Mahdolliset hakemukset pitää tehdä Tampereen yliopistolle tai Pirkanmaan hyvinvointialueen yksiköille Lue lisää täältä

Koulutukset ja niiden järjestäminen

Mitä koulutuksen järjestäminen Kirurgian koulutuskeskuksessa maksaa?

Ulkoisten koulutusten hinnat ovat nähtävillä hinnastossa. Hinta riippuu koulutuksessa tarvittavien opetuspaikkojen ja tilojen määrästä käyttöpäivien mukaan.

Millaisia palveluita koulutuskeskuksen hintoihin sisältyy?

Hintaan sisältyvät palvelut löytyvät hinnastosta.

Mitä koulutuskeskuksen hintoihin ei sisälly?

Hintaan ei sisälly koulutuskohtainen erityisinstrumentaatio. Ulkoisen instrumentaation perushuolto eli dekontaminaatiopesu kuuluu hintaan viiteen koriin saakka / varattu opetuspaikka. Mikäli pestäviä koreja on enemmän kuin 5 kpl / varattu opetuspaikka, ylimenevien korien pesusta veloitetaan 25 € + alv 24 % / kori. Mikäli huollossa on erityistarpeita, esimerkiksi sterilointi, ne sovitaan erikseen. Sterilointi laskutetaan koreittain 25 euroa + ALV 24 % / kori.

Koulutuskeskuksen ulkopuolisten tilojen, kuten luentosalien, tilavuokra tai tarjoilut eivät sisälly hintaan. Myöskään kurssitodistusten tai nimikylttien valmistaminen ei sisälly hintaan. Mikäli edellä mainituille on tarvetta, kysy tarjousta osoitteesta kirurgiankoulutuskeskus@pirha.fi. Autamme mielellämme!

Kuinka voin varata koulutuskeskuksen koulutusta varten?

Tilojemme varaaminen tehdään kirurgian koulutuskeskuksen varauskalenterin kautta. Varauksen tekeminen vaatii varauskalenterin käyttäjäksi rekisteröitymisen. Sen jälkeen voit hallinnoida omia varauksiasi ja käyttäjätietojasi. Koulutuskalenterin kautta ei toistaiseksi voi varata sarjakoulutusta. Ota yhteys koordinaattoreihin.

Voinko perua jo varatun ajankohdan?

Varauksen voi perua ilman kustannuksia viimeistään kuusi viikkoa ennen varattua ajankohtaa. Jos peruutus tehdään myöhemmin, peritään 50 – 100 % kuluista (ks. hinnasto). Muutokset kurssin ajankohtaan ja aikatauluun pitää myös tehdä viimeistään neljä viikkoa ennen varattua ajankohtaa.

Pitääkö kurssin järjestäjän hankkia kouluttaja itse?

Kyllä. Koulutuskeskus ei tarjoa kouluttajaa, vaan kurssin järjestäjän pitää hankkia sellainen itse. Sisäisissä koulutuksissa kouluttaja on useimmiten klinikan oma erikoislääkäri. Yhdistykset ja laitevalmistajat saattavat myös palkata asiantuntijoita muualta antamaan koulutusta.

Järjestetäänkö koulutuskeskuksessa valmiita kursseja, joille yksittäinen lääkäri voi ilmoittautua?

Suuri osa kursseista on yhteistyökumppaneiden järjestämiä, ja niille ei voi ilmoittautua koulutuskeskuksen tai koulutuskalenterin kautta. Koulutuskeskus järjestää joitakin yleisiä kursseja, joihin otetaan yksittäisiä osallistujia eri klinikoista. Niistä tiedotetaan koulutuskeskuksen sivuilla ja koulutuskalenterissa.

Koulutukseen osallistumisesta pitää aina sopia koulutusvastaavan kanssa. Vierailijan tulee ilmoittaa osallistumisestaan sisäiseen koulutukseen etukäteen osoitteeseen kirurgiankoulutuskeskus@pirha.fi. Ilmoittautuessaan vierailijan tulee antaa yhteys- ja laskutustietonsa sekä laskutusviite. Koulutus on vierailijalle maksullinen, 400 euroa + ALV 24 %/vierailiijä/päivä, ja se maksetaan Kirurgian koulutuskeskukselle.

Millaiset tilat koulutuskeskus tarjoaa opetuskäyttöön?

Kirurgian koulutuskeskuksen rakennus on valmistunut vuonna 2013. Opetussali on kooltaan 210 m² ja se voidaan jakaa väliseinällä kahdeksi saliksi, joissa kummassakin on neljä opetuspaikkaa. Salissa on ilmastointi ja hyvä yleisvalaistus opetuspisteiden leikkausvalaisimien lisäksi. Opetussalin ulkoseinät ja ovet ovat lyijysuojattuja, joten säteilyn käyttö salissa on mahdollista.

Millaisia välineitä koulutuskeskuksessa on tarjolla opetusta varten?

Koulutuskeskus tarjoaa opetukseen yleiskirurgisen perusvälineistön. Kaikki opetussalin kahdeksan leikkauspöytää ovat aitoja, sähköisesti säädettäviä leikkaussalitasoja ja niihin liittyy kaksi näyttöä sisältävät kattokeskukset. Kahteen keskukseen voidaan asentaa lamppukamera, joista saatu kuva voidaan välittää niin opetussalin näytöille kuin muualla olevaan luentosaliin. Endoskopiatorneja on kuusi. Opetussalissa on käytettävissä useita liikuteltavia instrumenttipöytiä. Lisäksi käytössä on kaksi C-kaarta ja O-kaari.

Opetussalissa ei ole tarjolla paineilmaa.

Miten järjestän ulkoisen välineistön toimituksen ja noudon?

Koulutuskeskuksen käynti- ja tavarantoimitusosoite on O-rakennus, 2. krs, Biokatu 16, 33520 Tampere. Isot tavarakuljetukset tuodaan sisään Vainajien nouto -katoksesta. Katso kartat ajo-ohje. Ulko-ovella ei ole lastauslaituria, joten suosittelemme, että tavarankuljetusautossa on nostettava ja laskettava lastauslava. Voimme tarjota pumppukärryn tavaroiden kuljettamiseen.

Isoja tavarakuljetuksia otetaan vastaan arkisin klo 8-10 ja 14.30-16 välisenä aikana, pienempiä kuljetuksia myös klo 10-14.30. Sovi aina vastaanotto ja nouto koordinaattorien kanssa puh. 050 406 9171, sillä etätöistä johtuen henkilökuntaa ei aina ole paikalla.

Miten ulkoinen välineistö käsitellään koulutuksen jälkeen?

Instrumentit kuljetetaan Taysin D-rakennuksessa sijaitsevaan keskitettyyn välinehuoltoon, jossa ne huolletaan ja pestään. Koordinaattorit eivät pese instrumentteja koulutuskeskuksessa. Instrumentaatio on valmiina pakattavaksi kolmantena arkipäivänä koulutuksesta laskien. Välineistön pesu ja toimitus takaisin saman koulutuspäivän aikana ei ole mahdollista. Mikäli on tarvetta 1-2 arkipäivän toimitusajalle, se sovitaan erikseen koordinaattorien kanssa viimeistään 4 viikkoa ennen sovittua koulutuspäivää. Nopean toimituksen onnistuminen riippuu huollettavan instrumentaation määrästä ja laadusta sekä välinehuoltokeskuksen kapasiteetista. Emme takaa, että pystymme toteuttamaan toiveen nopeutetusta aikataulusta.

Dekontaminaatiopesu sisältyy opetussalin vuokraan viiteen koriin saakka / varattu opetuspaikka. Ylimenevien korien pesusta laskutetaan ylimääräinen pesumaksu 25 € + alv 24 % / koti. Tarvittaessa pesun yhteydessä voidaan tehdä myös sterilointi, joka laskutetaan korien määrän mukaan 25 € + alv 24 % / kori (kts. yllä). Kaikki instrumentit, joita käytetään vainajilla suoritetun koulutuksen jälkeen elävillä potilailla, tulee steriloida ennen kuin ne lähtevät sairaalan kampukselta.  

Ulkoisen välineistön järjestely ennen ja jälkeen koulutuksen sekä pakkaaminen lähetystä varten kuuluu koulutuksen järjestäjän vastuulle. Mikäli koordinaattorin halutaan hoitavan ulkoisen välineistön pakkaamisen ja lähetyksen, se sovitaan ja laskutetaan erikseen työtuntien mukaan 60 € + alv 24 % / tunti.