Toimipaikkakoulutuksen aiheet

Perusterveydenhuollon yksikkö tarjoaa valmistuneita ja päivitettyjä hoitoketjuja terveyskeskusten toimipaikkakoulutusten aiheiksi. Perusterveydenhuollon yksikkö koordinoi alueellista kehittämisyhteistyötä.

Toimipaikkakoulutusten aiheluettelo löytyy sairaanhoitopiirin ekstranetistä kohdasta koulutus > Terveyskeskusten toimipaikkakoulutus.

Kirjaudu ekstranetiin