Infektioyksikön ohjeet COVID-19

(A) COVID-19 – Varotoimet ja suojaintenkäyttö
(B) COVID-19 – Hoitotyöntekijöille
(C) COVID-19 – Lääkäreille
(D) COVID-19 – Siivous  
(E) COVID-19 - Asumispalveluyksiköt
(F) COVID-19 – Muut toimintaohjeet

Diagnostiikka

Hoito-ohjeita

Varotoimet

Asumispalveluyksiköiden ohjeet

Muita ohjeita