Toimintayksiköiden infektioiden torjunta

  1. Asumispalveluyksiköt ja kotihoito
  1. Vuodeosasto
  1. Leikkausosasto
  1. Ensihoito
  1. Obduktio