Kosketusvarotoimet asumispalveluyksikössä

6.9.2021

Tässä ohjeessa asumispalveluyksiköillä tarkoitetaan pitkäaikaista hoivaa ja huolenpitoa antavia yksiköitä, kuten palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen ja vanhainkoti. Terveyskeskuksissa noudatetaan akuuttisairaanhoitoon tarkoitettuja ohjeita myös pitkäaikaishoidossa olevien potilaiden kohdalla.

Kaikkien asukkaiden kohdalla noudatetaan tavanomaisia varotoimia. Tähän ohjeeseen on koottu ne lisätoimet, joita tarvitaan kosketusvarotoimin hoidettavan asukkaan hoidossa.

Kosketusvarotoimia noudatetaan asumispalveluyksiköissä seuraavissa tilanteissa:

 • Moniresistentin mikrobin, kuten MRSA-, VRE-, CPE- kantajan hoidossa
 • Akuuttia oksennus-ripulitautia (kuten noro ja rota) sairastavan asukkaan hoidossa
 • Clostridioides difficile -ripulia sairastavan asukkaan hoidossa (entinen nimi Clostridium difficile, tässä ohjeessa käytetään jatkossa lyhennettä C. difficile)
 • Infektioyksikön määrittämän muun moniresistentin mikrobin kantajan hoidossa

 ESBL-kantajan hoidossa noudatetaan tavanomaisia varotoimia.

Syyhyn, täiden ja muiden loistartuntojen kohdalla noudatetaan erillisiä ohjeita.

1. Käsihygienia

1.1 Käsien desinfiointi ja peseminen

2. Suojaimet

2.1 Suojakäsineet
2.2 Suojatakki tai -esiliina
2.3 Kirurginen suu-nenäsuojus

3. Pisto- ja viiltotapaturmien ehkäisy

4. Eritetahrat

5. Hoito-ja tutkimusvälineet

6. Apuvälineet

7. Asukkaiden ja vierailijoiden ohjaus

8. Asukashuone

9. Pyykkihuolto

10. Yhteisten tilojen käyttäminen ja osallistuminen viriketoimintaan

11. Fysioterapia

12. Siivous

12.1 Asukashuoneen siivous 
12.2 Asukasvaihto 
12.3 Yleiset tilat 
12.4 Yhteisten sauna- ja pesutilojen käyttö ja siivous

13. Siirtokuljetus

14. Lääkkeet

1. Käsihygienia

Hyvää käsihygieniaa noudatetaan kaikkien asukkaiden hoidossa.

1.1 Käsien desinfiointi ja peseminen

Huolehdi tarkasti käsihygieniasta. Muista vaihtaa käsineet puhtaisiin riittävän usein asukkaan hoidon aikana sekä hänen huoneessaan työskennellessäsi. Vaihda käsineet aina siirtyessäsi likaisemmasta puhtaampaan työtehtävään, jotta et kontaminoi puhtaita alueita likaisilla käsineillä. Desinfioi kädet huolellisesti ennen käsineiden pukemista ja niiden riisumisen jälkeen sekä asukashuoneesta poistuessasi.

C. difficile -ripulia tai akuuttia oksennus-ripulitautia sairastavien asukkaiden hoidossa lisäksi:

 • Pese kädet saippualla ja käytä käsihuuhdetta ennen aseptista toimenpidettä sekä ennen asukashuoneesta poistumista.

2. Suojaimet

Suojainten tarkoitus on estää työntekijän käsien ja työasun likaantuminen ja mikrobikontaminaatio sekä suojata asukasta tartunnoilta. Säilytä suojaimet suojassa pölyltä, roiskeilta ja tarpeettomalta koskettelulta. Voit säilyttää käytössä olevat suojaimet esimerkiksi ovellisessa kaapissa tai kannellisessa laatikossa joko asukashuoneessa tai sen ulkopuolella. Avatut suojakäsinelaatikot tulee säilyttää seinätelineissä. Käsittele suojaimia puhtain, desinfioiduin käsin.

Jos puet suojaimet asukashuoneen ulkopuolella, älä kosketa puhtailla käsineillä ovenkahvaa tai muita pintoja asukashuoneeseen mennessäsi. Riisu käytetyt suojaimet asukashuoneessa ja desinfioi kädet jokaisen suojaimen riisumisen jälkeen.

C. difficile -ripulia tai akuuttia oksennus-ripulitautia sairastavien asukkaiden hoidossa lisäksi:

 • Säilytä suojaimet asukkaan huoneen tai huoneiston ulkopuolella
 • Pue suojaimet ennen huoneeseen menoa ja riisu asukashuoneessa. Riisu ensin suojatakki ja -käsineet ja pese ja desinfioi kädet. Riisu sen jälkeen kirurginen suu-nenäsuojus ja desinfioi kädet.

2.1 Suojakäsineet

Käytä suojakäsineitä koskiessasi asukasta ja hänen lähiympäristöään. Varo, ettet kontaminoi ympäristöä käytetyillä suojakäsineillä. Riisu tai vaihda käsineet heti käyttötarpeen loputtua. Vaihda käsineet saman asukkaan hoidossa siirtyessäsi likaisemmasta puhtaampaan työvaiheeseen.

C. difficile -ripulia tai akuuttia oksennus-ripulitautia sairastavien asukkaiden hoidossa lisäksi:

 • Hoidettuasi C. difficile -ripulia tai akuuttia oksennus-ripulitautia sairastavaa asukasta, riisu suojakäsineet ja pese ja desinfioi kädet ennen asukashuoneesta poistumista sekä ennen aseptista toimenpidettä.

2.2 Suojatakki tai -esiliina

Käytä hihallista suojaesiliinaa tai -takkia suojataksesi käsivarret ja työasun kontaminoitumiselta. Suojaesiliina tai -takki on tarpeen fyysisessä kontaktissa asukkaaseen tai hänen lähiympäristöönsä. Käytä suojaesiliinaa tai -takkia myös käsitellessäsi asukkaan vaatteita tai vuodevaatteita.

Pue suojaesiliina tai -takki juuri ennen käyttötarvetta ja riisu se heti käyttötarpeen loputtua. Varo, ettet kontaminoi ympäristöä käytetyllä suojatakilla. Riisu suojatakki tai hihallinen suojaesiliina asukashuoneen roska-astiaan käytön jälkeen.

2.3 Kirurginen suu-nenäsuojus

Käytä kirurgista suu-nenäsuojusta ja tarvittaessa myös visiiriä tai suojalaseja, mikäli sinulla on vaara saada eriteroiskeita kasvoille. Esimerkiksi MRSA viihtyy nenässä ja nielussa ja voi siirtyä työntekijään asukkaan yskiessä.

C. difficile -ripulia tai akuuttia oksennus-ripulitautia sairastavien asukkaiden hoidossa:

 • Käytä kirurgista suu-nenäsuojusta asukasta hoitaessasi
 • Käytä kirurgista suu-nenäsuojusta eritteitä tai asukashuonetta siivotessasi.

3. Pisto- ja viiltotapaturmien ehkäisy

Säilytä riskijäteastia asukashuoneessa.

4. Eritetahrat

Säilytä eritetahradesinfektioaine asukashuoneessa.

5. Hoito-ja tutkimusvälineet

Säilytä henkilökohtaiset tutkimus- ja hoitovälineet asukashuoneessa ja huolla ne säännöllisesti. Desinfioi tai steriloi monikäyttöiset välineet käyttötarkoituksen mukaisesti heti käytön jälkeen ennen kuin käytät niitä seuraavalla asukkaalla.

6. Apuvälineet

Apuvälineet ovat vain henkilökohtaisessa käytössä. Puhdista apuvälineet säännöllisesti, erityisesti välineen yleisimmät kosketuspinnat.

7. Asukkaiden ja vierailijoiden ohjaus

Ohjaa vierailijoita noudattamaan hyvää käsihygieniaa ja desinfioimaan kädet ennen asukashuoneeseen menemistä ja sieltä lähtiessä.

C. difficile -ripulia tai akuuttia oksennus-ripulitautia sairastavien asukkaiden hoidossa:

 • Pese tai ohjaa asukasta pesemään kädet ennen ruokailua ja WC- käyntien jälkeen.
 • Asukas ei liiku oman huoneensa ulkopuolella oireiden aikana eikä kahteen vuorokauteen oireiden päättymiseen jälkeen.
 • Jos akuuttia oksennus- ja ripulitautia sairastavan luona vieraillaan, niin ohjaa vierailijaa pesemään kätensä huolellisesti vierailun jälkeen.
 • Jos asukkaan ripulitauti pitkittyy, ota yhteyttä aluehygieniahoitajaan käytäntöjen selvittämiseksi.

8. Asukashuone

Sijoita asukas yhden hengen huoneeseen, jossa on WC tai osoita tai nimeä hänelle oma WC-tila. Tarvittaessa voit sijoittaa samaan huoneeseen samaa moniresistenttiä mikrobia kantavia asukkaita.

9. Pyykkihuolto

Käytä suojakäsineitä ja suojaesiliinaa tai -takkia pyykkiä käsitellessäsi. Kerää pyykki asukashuoneessa olevan pyykkivaunun pyykkipussiin tai pyykkikorissa olevaan muovipussiin.

Mikäli lähetät pyykin pesulaan, noudata pesulan antamia ohjeita pyykin pakkaamisesta. Pese yksikössä pestävä pyykki omana pesujakeena. Desinfioi pyykinpesukoneen luukku pyyhkimällä se kertakäyttöisellä siivouspyyhkeellä ja desinfektioaineella (peroksygeeni, esimerkiksi Erisan Oxy+ ja Oxivir Plus) ennen kuin otat puhtaan pyykin koneesta pois.

C. difficile -ripulia tai akuuttia oksennus-ripulitautia sairastavien asukkaiden hoidossa:

 • Jos peset asukkaan pyykkiä omassa yksikössä, laita se pyykkikoneeseen ja pese mahdollisimman pian
 • Käytä kirurgista suu-nenäsuojaa asukkaan pyykkiä käsitellessäsi.

10. Yhteisten tilojen käyttäminen ja osallistuminen viriketoimintaan

Useimmat kosketusvarotoimin hoidettavat asukkaat voivat käyttää yhteisiä tiloja ja osallistua viriketoimintaan samalla tavoin kuin muutkin asukkaat. Ohjaa tai avusta asukasta hyvän käsihygienian toteuttamisessa. Huolehdi, että asukkaalla on yllään puhtaat vaatteet hänen liikkuessaan yleisissä tiloissa. Haavat tulee olla peitettyinä.

Suihkuta ja saunota asukas viimeisenä. Jos se ei jostain syystä onnistu, kosketusvarotoimin hoidettava asukas käy vuorollaan yksin saunassa/suihkussa.

C. difficile -ripulia tai akuuttia oksennus-ripulitautia sairastavien asukkaiden hoidossa:

 • Asukkaat eivät voi osallistua viriketoimintaan, eivätkä liikkua yhteisissä tiloissa.
 • Jos asukkaan ripulitauti pitkittyy, ota yhteyttä aluehygieniahoitajaan käytäntöjen selvittämiseksi.

11. Fysioterapia

Fysioterapeutti käyttää lähikontaktissa samoja suojaimia kuin hoitohenkilökunta. Pyyhi välineet ja hoitopöytä heti käytön jälkeen pintadesinfektioaineella. Pese ja desinfioi vettä ja lämpöä kestävät välineet huuhteludesinfektiolaitteessa.

C. difficile -ripulia tai akuuttia oksennus-ripulitautia sairastavien asukkaiden hoidossa:

 • Asukkaat eivät voi osallistua fysioterapiaan tai ryhmäliikuntaan.
 • Jos asukkaan ripulitauti pitkittyy, ota yhteyttä aluehygieniahoitajaan käytäntöjen selvittämiseksi.

12. Siivous

Laadi selkeä kirjallinen siivoussuunnitelma epidemiatilanteisiin.

12.1 Asukashuoneen siivous

Siivous suoritetaan kuten tavanomaisessa asukashuoneessa. Pyri siivoamaan huone viimeisenä.

Käytä siivouksessa samoja suojaimia kuin asukkaan lähihoidossa. Suojaa työvaatteesi asukashuonetta siivotessasi kertakäyttöisellä hihallisella suojaesiliinalla tai -takilla. Käytä huonekohtaisia siivousvälineitä ja huolla ne käytön jälkeen joko huuhteludesinfektiolaitteessa tai pyyhkimällä desinfektioaineella (Kloramin-T 500–1000 ppm tai peroksygeeni, vahvuus riippuu käytettävästä valmisteesta).

Pyyhi kosketuspinnat ja pese wc-tila päivittäin tarkistussiivouksen yhteydessä.

C. difficile -ripulia tai akuuttia oksennus-ripulitautia sairastavien asukkaiden huoneiden siivouksessa:

Käytä kirurgista suu-nenäsuojaa siivotessasi asukashuonetta. Pyyhi asukashuoneen kosketuspinnat ja siivoa wc-tilat kahdesti päivässä kertakäyttösiivouspyyhkeellä ja desinfektioaineella (Kloramin-T 1000ppm tai peroksygeeni, vahvuus riippuu käytettävästä valmisteesta)

12.2 Asukasvaihto

Laita asukashuoneessa olevat avatut suojakäsinelaatikot ja muut suojaimet jätteisiin.

Siivoa huone kuten tavanomainen asukashuone.

Siivoa MRSA-kantajan jälkeen asukashuone desinfektioaineella ( Kloramin-T 500 – 1000 ppm tai peroksygeeni, vahvuus riippuu käytettävästä valmisteesta). Pyyhi lattiat yleispuhdistusaineella.

C. difficile -ripulia tai akuuttia oksennus-ripulitautia sairastavat asukkaat:

Siivoa C. difficile -ripulia tai akuuttia oksennus-ripulitautia sairastaneen asukkaan huone desinfektioaineella (Kloramin-T 1000ppm tai peroksygeeni, vahvuus riippuu käytettävästä valmisteesta). Pyyhi lattiat yleispuhdistusaineella.

12.3 Yleiset tilat

C. difficile -ripulia tai akuuttia oksennus-ripulitautia sairastavien asukkaiden hoidossa:

Jos yksikössä on C difficile-ripulia tai akuuttia oksennus-ripulitautia sairastava asukas, käytä yhteisten tilojen siivouksessa kertakäyttösiivouspyyhkeitä ja desinfektioainetta (Kloramin-T 1000ppm tai peroksygeeni, vahvuus riippuu käytettävästä valmisteesta). Epidemiatilanteessa (sairastuneita enemmän kuin yksi), toimi erillisen ohjeen mukaan.

12.4 Yhteisten sauna- ja pesutilojen siivous

Siivoa pesutila kosketusvarotoimin hoidettavan asukkaan peseytymisen jälkeen desinfektioaineella (Kloramin-T 500–1000 ppm tai peroksygeeni, vahvuus riippuu käytettävästä valmisteesta) käytön jälkeen ennen seuraavaa käyttäjää.

13. Siirtokuljetus

Noudata kosketusvarotoimia tarvitsevan asukkaan kohdalla samoja ohjeita, kuin muidenkin asukkaiden.

14. Lääkkeet

Asukkaan huoneessa säilytettäviä lääkkeitä tai lääkkeenantovälineitä (insuliinikynä, silmätippapullo jne) ei saa tuoda takaisin lääkehuoneeseen. Jos lääkkeenantovälineitä ei voi säilyttää asukkaan huoneessa, pintapyyhi ne desinfektioaineella ennen lääkehuoneeseen tuontia.