Välineiden huolto ja sairaalasiivous

Välineiden huolto ja sairaalasiivous ovat tärkeä osa hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaa. Tästä osiosta löytyvät ohjeet ovat tarkoitettu pääsääntöisesti väline- ja sairaalahuoltajille.

Sairaalasiivous

Eristyssiivous

Jätteet ja niiden käsittely

Välineiden huolto osastolla

Desinfektioaineet

Lelujen puhdistus