Varotoimet

Varotoimilla pyritään estämään mikrobien tarttuminen toisiin potilaisiin, työntekijöihin tai vierailijoihin tartuntateitä katkaisemalla. Tavanomaisia varotoimia toteutetaan kaikessa potilashoidossa. Tässä osiossa käsitellään erilaisia varotoimiluokkia.

Toimintaohjeet