Tays / infektioyksikkö
Potilasohje 10.42.06

Tietoa CPE:n kantajalle

Sinulta otetussa bakteerinäytteestä on löytynyt CPE-bakteeri. CPE tulee sanoista Carbapenemase Producing Enterobacteriae. Tämä tarkoittaa, että bakteeri tuottaa antibiootteja hajottavaa entsyymiä, karbapenemaasia. CPE-bakteerit ovat suoliston bakteereita, jotka ovat kehittäneet kyvyn vastustaa antibiootteja. CPE-kantajuustieto merkitään sairauskertomuksesi riskitietoihin.

Tavallisimmat CPE-bakteerin aiheuttamat tulehdukset ovat virtsatieinfektioita ja haavainfektioita. CPE-bakteerin aiheuttamaan tulehdukseen eivät tavalliset antibiootit tehoa. Tällöin tulehduksen hoitoon on käytettävissä vain vähän antibiootteja. CPE-bakteeri voi löytyä myös pelkkänä suoliston bakteerikantajuutena.

Tavallisimmin CPE-bakteeri löytyy henkilöltä, joka on ollut ulkomailla sairaalahoidossa. Riski on suurin Aasian maiden, Intian, Venäjän, Kreikan ja Italian sairaaloissa hoidetuilla potilailla. Ulkomailla sairaalahoitoa saaneita seulotaan näiden bakteerien varalta. Joskus tämä bakteeri voi myös löytyä potilaalta, joka ei ole ollut sairaalahoidossa ulkomailla.

CPE:n kantaja on henkilö, jolla on todettu CPE-bakteeri. CPE-kantajuus ei ole sairaus, vaan poikkeavuus elimistön tavallisessa bakteeristossa. CPE-infektio on CPE-bakteerin aiheuttama tulehdus.

Potilaana vuodeosastolla ja vastaanotolla

Vuodeosastohoidossa sairaalassa sinulla on oma potilashuone ja WC. Kaikki huoneessa kävijät noudattavat hyvää käsihygieniaa. Tämä tarkoittaa käsien desinfiointia aina ennen huoneeseen tuloa ja sieltä lähdettäessä. Henkilökunta ohjaa sinua ja omaisia käsihuuhteen käyttöön. Hoitoon hakeutuessasi CPE-tieto on hyvä mainita, sillä se saattaa vaikuttaa mahdolliseen antibioottihoitoon.

Henkilökunta käyttää suojakäsineitä ja suojatakkia sinua hoitaessaan. Suojavaatetusta ei käytetä, jos huoneeseen pistäydytään tuomaan esimerkiksi lääkkeitä tai ruokatarjotinta. Asumispalveluyksikössä ja kotona hoitohenkilökunta käyttää suojaimia sinua hoitaessaan.

Vastaanotolla ja suun terveydenhuollossa sinua hoidetaan tavanomaisesti. Huolehdi hyvästä käsihygieniasta asioidessasi vastaanotolla. Jos sinulla on erittäviä haavoja, henkilökunta käyttää suojaimia sinua hoitaessaan.

Kotona huomioitavia asioita

CPE-kantajuus ei vaikuta elämään kotona, työpaikalla, harrastuksissa tai ihmissuhteissa. Voit tavata ystäviä ja sukulaisia entiseen tapaan. Jos sinulla on avoimia tai märkäisä haavoja, älä mene uimahalliin tai yleiseen saunaan. Bakteerien leviämistä kotona voidaan ehkäistä tavallisilla kotihygieniakäytännöillä:

 • Pese kädet WC:ssä käynnin yhteydessä, ennen ruuan laittoa ja ennen ruokailua
 • Pese ja kuivaa kädet ennen ja jälkeen haavojen ja katetrien käsittelyä.
 • Hygieniatuotteet ovat henkilökohtaisia
 • Siivouksessa riittävät tavalliset, kaupoista saatavat puhdistusaineet
 • Pyykki pestään normaaliin tapaan

Jos sinulla on jotain kysyttävää, voit soittaa Tays hygieniahoitajalle puhelinnumeroon 044 472 9385.

CPE-kantajuuden seuranta

CPE-bakteerin häätöön ei ole olemassa antibioottia. CPE voi hävitä elimistöstä itsekseen. Sen häviämistä voidaan seurata suunnitelmallisesti seulontanäytteillä.

 • Kantajuuden seurannan voi aloittaa aikaisintaan vuoden kuluttua siitä, kun CPE on todettu tai CPE on viimeisen kerran löytynyt bakteeriviljelynäytteistä.
 • Jos CPE-bakteeri on löytynyt haavasta, haavan tulee olla parantunut ennen kantajuuden seurannan aloittamista.
 • Jos sinulla on krooninen haava, ohjeita voi kysyä hygieniahoitajalta puhelinnumerosta 044 472 9385.
 • Seurantanäytteet tulee ottaa tilanteessa, jossa sinulla ei ole ollut antibioottihoitoa viikkoon.
 • Kestokatetri tai cystofix ei ole este kantajuuden seurannalle.

CPE-kantajuuden seurantanäytteet

Pyydä lähetteet ja ohjeet CPE-seulontanäytteille omasta terveyskeskuksesta tai työterveyshuollosta. Näytä tämä ohje, kun pyydät kantajuuden seurantanäytteitä.

Näytteenottokohdat:

MDRsVi 9690 ulostenäytteenä tai peräsuolen limakalvon sivelynäytteen kolme kertaa, noin puolentoista kuukauden välein. Ensimmäisen ja viimeisen näytteenottokerran välillä tulee olla vähintään kolme kuukautta. Lisäksi

 • Jos sinulla on cystofix, otetaan MDRsVi 9690 katetrin juuresta kolme kertaa ja kertaalleen virtsan bakteeriviljelynäyte U-BaktVi 1155
 • Jos sinulla on kestokatetri, otetaan virtsan bakteeriviljelynäyte U-BaktVi 1155 kertaalleen.

CPE-seurantanäytteet voidaan ottaa ohjeiden mukaisesti kotona, hoitajan vastaanotolla, vuodeosastohoidon aikana, muussa hoitoyksikössä tai kotihoidossa. Voit ottaa näytteet itse kotona, kun näytteiden ottaminen ja säilyttäminen toteutuvat näyteohjeen mukaisesti.

Jos edellä mainituista näytteistä ei löydy karbapenemaasia tuottavaa CPE-bakteeria, riskitietomerkinnän poistamista voi tiedustella Tays Infektioyksikön hygieniahoitajalta puhelinnumerosta 044 472 9385.

Voit soittaa itse tai voit pyytää lääkäriä tai hoitajaa soittamaan. CPE-riskitiedon poistamisesta päättää Infektioyksikkö.

Soitettaessa on oltava tiedot:

 • ihon kunnosta ja terveydentilasta
 • säännöllisestä lääkityksestä ja viimeisestä antibioottikuurista
 • VRE-kantajuuden seurannan näytteistä ja niiden tuloksista

Jos seurantanäytteistä löytyy edelleen CPE-bakteeri, seurannan voi aloittaa uudelleen vuoden kuluttua.