Tays / infektioyksikkö
Potilasohje 10.42.05

Tietoa MRSA:n kantajalle

MRSA on tavallisille antibiooteille vastustuskykyinen bakteeri

Staphylococcus aureus on tavallinen bakteeri, jota on usein nenän limakalvoilla ja nielussa. Stafylokokkia, jolla on tavallista enemmän vastustuskykyä antibiooteille, kutsutaan Metisilliinille resistentiksi Staphylococcus aureukseksi eli MRSA:ksi.

MRSA:n kantajaksi kutsutaan henkilöä, jolla on todettu MRSA-bakteeri elimistössään (esimerkiksi nenässä, nielussa tai haavassa). MRSA-kantajuus ei ole sairaus, vaan pieni poikkeavuus elimistön bakteerikasvustossa. Kantajuus todetaan usein sairaalahoidon yhteydessä otetulla seulontanäytteellä nenän ja nielun limakalvoilta. MRSA voi löytyä myös bakteeriviljelynäytteestä, joka on otettu tulehtuneesta haavasta, verestä tai muusta eritteestä.

MRSA-infektio on MRSA:n aiheuttama tulehdus. MRSA aiheuttaa samanlaisia infektioita kuin tavallinen stafylokokki. Se voi aiheuttaa esimerkiksi kynsivallintulehduksen, haavatulehduksen tai yleisinfektion. Nykyään on käytössä tehokkaita lääkkeitä, joilla infektio voidaan hoitaa. Suurin osa MRSA:n kantajista ei koskaan sairastu MRSA:n aiheuttamaan infektioon. Oireetonta MRSA:n kantajuutta ei hoideta antibiooteilla.

MRSA:n leviämistä sairaaloissa ehkäistään noudattamalla hyvää hygieniaa

Sairaalassa MRSA:n kantajalla on tavallisesti oma potilashuone. Potilas itse ja kaikki huoneessa kävijät noudattavat hyvää käsihygieniaa. Henkilökunta ohjaa potilasta ja vierailijoita käsihuuhteen käytössä. Lähihoidossa henkilökunta käyttää suojakäsineitä ja suojatakkia. Suojavaatetusta ei aina käytetä lyhyillä käynneillä huoneessa, esimerkiksi kun pistäydytään tuomaan lehteä, lääkkeitä tai ruokatarjotinta.

MRSA leviää kosketuksen kautta, joten tärkein keino ehkäistä MRSA:n leviäminen on hyvä käsihygienia. Sairaaloissa hoidetaan vaikeasti sairaita potilaita ja siksi on tärkeää estää MRSA:n leviäminen toisiin potilaisiin.

MRSA ei estä sinua elämästä tavallista elämää

MRSA-kantajuus ei vaikuta elämään kotona, työpaikalla, harrastuksissa tai ihmissuhteissa. Voit tavata ystäviä ja sukulaisia entiseen tapaan. Kuten tavallisesti, pese kädet WC:ssä käynnin jälkeen ja ennen elintarvikkeiden käsittelyä. Jos sinulla on avoimia tai märkäisiä haavoja, älä mene uimahalliin tai yleiseen saunaan. Käytä siivouksessa tavallisia, kaupoista saatavia pesuaineita.

Terveiden henkilöiden riski saada MRSA-tartunta on pieni. Sinulta löydetty MRSA ei lisää läheistesi riskiä saada infektio.

Kerro MRSA-kantajuudestasi terveydenhuollossa asioidessasi

Kerro MRSA-kantajuudestasi sinua hoitavalle terveydenhuollon ammattilaiselle, esimerkiksi lääkärille, hammaslääkärille tai fysioterapeutille. Tämä on tärkeää hoitoa suunniteltaessa.

Sinun ei tarvitse kertoa MRSA-kantajuudestasi työpaikalla, harrastuksissa, koulussa, päiväkodissa tai muualla terveydenhuollon yksiköiden ulkopuolella.

Mikäli sinä tai samassa taloudessa asuva työskentelee tai opiskelee terveydenhuollossa tai sosiaalialalla, ota yhteyttä Taysin Infektioyksikön hygieniahoitajaan, puhelin 044 4729 385.

MRSA-kantajuuden kestoa voi seurata suunnitelmallisesti

Ihmisen ikä, sairaudet ja ihon kunto vaikuttavat MRSA-kantajuuden häviämiseen. Jos sinulla ei ole vaikeita sairauksia tai pitkäaikaisia haavoja tai ihottumia, MRSA voi hävitä itsekseen.

MRSA-kantajuutta voidaan seurata MRSA-näytteitä ottamalla. Ensimmäiset näytteet voi ottaa aikaisintaan vuoden kuluttua MRSA:n toteamisesta. Näytteet otetaan nenästä ja nielusta.

Pyydä lähete MRSA-seulontanäytteille laboratorioon omasta terveyskeskuksesta tai työterveyshuollosta. Näytä tämä ohje lähetettä pyytäessäsi. Seurannassa tulisi käyttää näytepyyntöä 9905 MRSRiVi ja näytteet tulisi pyytää nenästä ja nielusta erikseen, nenä koodilla 109 ja nielu koodilla 110.

MRSA-näytettä ei voi ottaa antibioottikuurin aikana vaan aikaisintaan viikon kuluttua antibioottikuurin loppumisesta. Jos sinulle on tehty sairaalahoidossa ollessasi MRSA-kevennyshoito, voi seurantanäytteen ottaa aikaisintaan kuukauden kuluttua hoidon loppumisesta.

Jos ensimmäisen seulontanäytteen tulos on negatiivinen, seuraavat näytteet voi ottaa 3-4 kuukauden kuluttua. Jos molemmat näytteet ovat olleet negatiiviset, viimeisen näytteen voi ottaa vuoden kuluttua ensimmäisestä.

Jos kaikki kolme seulontanäytettä ovat negatiivisia, voit pyytää hoidostasi vastaavaa yksikköä soittamaan Taysin Infektioyksikön hygieniahoitajalle puhelinnumeroon 044 4729385. Vaihtoehtoisesti voit soittaa numeroon itse. Hygieniahoitaja arvioi voiko MRSA-kantajuudesta kertovan riskitietosi poistaa.  

Jos MRSA-seulontanäyte on positiivinen, kantajuuden keston seurantaa voi jatkaa noin vuoden kuluttua.

Lisätietoa kantajuuden seurannasta

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla on terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu ohje MRSA-kantajuuden seurannasta.

Yhteydenotot

Tarvittaessa ohjeita voi tiedustella Taysin Infektioyksikön hygieniahoitajalta, puhelin 044 4729385.