Tays / infektioyksikkö
Potilasohje 10.42.08

Tietoa VRE:n kantajalle

Sinulta otetussa bakteerinäytteestä on löytynyt VRE-bakteeri. VRE tulee sanoista Vankomysiinille Resistentti Enterokokki. Tämä tarkoittaa, että löydetyllä bakteerilla on kyky vastustaa vankomysiini-antibioottia. Sillä voi olla vastustuskyky myös muille antibiooteille. VRE-kantajuustieto merkitään sairauskertomuksesi riskitietoihin.

Enterokokit kuuluvat suoliston normaaliin bakteeristoon. Jos elimistön vastustuskyky on heikentynyt, enterokokki-bakteeri voi aiheuttaa tulehduksen. Antibiooteille vastustuskykyisen VRE-bakteerin aiheuttaman tulehduksen hoitoon on käytettävissä vähemmän tehoavia antibiootteja. Siksi sen leviäminen sairaaloissa ja muissa terveydenhuollon yksiköissä on estettävä. Tärkein keino on hyvä käsihygienia.

VRE:n kantaja on henkilö, jolla on todettu VRE-bakteeri. VRE-kantajuus ei ole sairaus, vaan poikkeavuus elimistön tavallisessa bakteerikasvustossa. VRE-infektio on VRE-bakteerin aiheuttama tulehdus.

Potilaana vuodeosastolla ja vastaanotolla

Vuodeosastohoidossa sinulla on oma potilashuone ja WC. Joskus samassa huoneessa voi olla saman VRE-bakteerin kantaja. Kaikki huoneessa kävijät noudattavat hyvää käsihygieniaa. Tämä tarkoittaa käsien desinfiointia aina ennen huoneeseen tuloa ja sieltä lähdettäessä. Henkilökunta ohjaa sinua ja omaisia käsihuuhteen käyttöön. Hoitoon hakeutuessasi VRE-tieto on hyvä mainita, sillä se saattaa vaikuttaa mahdolliseen antibioottihoitoon.

Henkilökunta käyttää suojakäsineitä ja suojatakkia sinua hoitaessaan. Suojavaatetusta ei käytetä, jos huoneeseen pistäydytään tuomaan esimerkiksi lääkkeitä tai ruokatarjotinta.

Vastaanotolla ja suun terveydenhuollossa sinua hoidetaan tavanomaisesti. Huolehdi hyvästä käsihygieniasta asioidessasi vastaanotolla.

Kotona huomioitavia asioita

VRE:n kantajuus ei vaikuta elämään kotona, työpaikalla, harrastuksissa tai ihmissuhteissa. Voit tavata ystäviä ja sukulaisia entiseen tapaan. Jos sinulla on avoimia tai märkäisä haavoja, älä mene uimahalliin tai yleiseen saunaan. Bakteerien leviämistä kotona voidaan ehkäistä tavallisilla kotihygieniakäytännöillä:

 • Pese kädet WC:ssä käynnin yhteydessä, ennen ruuan laittoa ja ennen ruokailua

 • Pese ja kuivaa kädet ennen ja jälkeen haavojen ja katetrien käsittelyä

 • Hygieniatuotteet ovat henkilökohtaisia

 • Siivouksessa riittävät tavalliset, kaupoista saatavat puhdistusaineet

 • Pyykki pestään normaaliin tapaan

Jos sinulla on jotain kysyttävää, voit soittaa Tays hygieniahoitajalle, puhelin 044 4729385.

VRE:n kantajuuden seuranta

VRE-bakteerin häätöön ei ole olemassa antibioottia. VRE voi hävitä elimistöstä itsekseen. Sen häviämistä voidaan seurata suunnitelmallisesti seulontanäytteillä.

 • Kantajuuden seurannan voi aloittaa aikaisintaan vuoden kuluttua siitä, kun VRE on todettu tai VRE on viimeisen kerran löytynyt bakteeriviljelynäytteistä.

 • Jos sinulla on krooninen haava, ohjeita voi kysyä hygieniahoitajalta, puh 044 472 9385

 • Seurantanäytteet tulee ottaa tilanteessa, jossa sinulla ei ole ollut antibioottihoitoa viikkoon.

 • Kestokatetri tai cystofix ei ole este kantajuuden seurannalle.

VRE:n kantajuuden seurantanäytteet

Kantajuutta seuraavat näytteet tulee ottaa kolme kertaa. Seurantanäytteet otetaan noin puolentoista kuukauden välein. Ensimmäisen ja viimeisen näytteenottokerran välillä tulee olla vähintään kolme kuukautta. Pyydä lähetteet ja ohjeet VRE-seulontanäytteille omasta terveyskeskuksesta tai työterveyshuollosta.

Näytteenottokohdat:

 • VRE-seulontanäyte (VREVi 1788) ulostenäytteenä tai peräsuolen limakalvon sivelynäytteen

 • Jos sinulla on cystofix, otetaan VREVi-näyte katetrin juuresta ja erikseen virtsan bakteeriviljelynäyte (U-BaktVi 1155)

 • Jos sinulla on kestokatetri, otetaan virtsan bakteeriviljelynäyte (U-BaktVi 1155)

VRE-seurantanäytteet voidaan ottaa ohjeiden mukaisesti kotona, hoitajan vastaanotolla, vuodeosastohoidon aikana, muussa hoitoyksikössä tai kotihoidossa. Voit ottaa näytteet itse ohjeiden mukaisesti kotona, kun näytteiden ottaminen ja säilyttäminen toteutuvat näyteohjeen mukaisesti.

Jos edellä mainituista näytteistä ei löydy VRE:tä, riskitietomerkinnän poistamista voi tiedustella Tays Infektioyksikön hygieniahoitajalta puhelinnumerosta 044 472 9385. Voit soittaa itse tai voit pyytää lääkäriä tai hoitajaa soittamaan. VRE-riskitiedon poistamisesta päättää Infektioyksikkö. Kosketusvarotoimet lopetetaan, kun riskitieto on poistettu.

Soitettaessa on oltava tiedot:

 • ihon kunnosta ja terveydentilasta

 • Säännöllisestä lääkityksestä ja viimeisestä antibioottikuurista

 • VRE-kantajuuden seurannan näytteistä ja niiden tuloksista

Jos seurantanäytteistä löytyy edelleen VRE, seurannan voi aloittaa uudelleen vuoden kuluttua.