Kuvantamistutkimusten potilasohjeet

Magneettitutkimukset

Mammmografiatutkimukset

Natiivi- ja läpivalaisututkimukset

Tietokonetomografiatutkimukset (TT)

Ultraäänitutkimukset