Tays / psykiatria
Potilasohje 90.00.06

Mitä psykiatrisen sairaalahoidon jälkeen

Sairaalahoitosi on päättymässä. Hoidon tarve ei pääty sairaalahoidon päättymiseen, vaan hoitosi ja toipumisesi jatkuu kotiuduttuasi. Pääasiallisesti psykiatrinen hoito toteutetaankin avohoitoyksiköissä. Hoitosuunnitelmasi on laadittu yhteistyössä sinun, osaston työryhmän ja läheistesi sekä hoidostasi vastaavan avohoitoyksikön kanssa. Hoitosuunnitelmaasi sisältyy arvio ja suunnitelma hoidosta sairaalahoidon jälkeen. On tärkeää, että menet sovitulle jatkohoitoajallesi.

Toipumistasi edistää

 • kotilääkityksen ohjeen mukainen käyttö
 • myönteinen asenne elämään sairaudesta huolimatta
 • säännöllinen päivärytmi
 • myönteiset ihmissuhteet, harrastukset ja sinulle tärkeät mielenkiinnon kohteet
 • liikunta
 • riittävä uni ja lepo
 • läheisten tuki ja hyvä yhteistyö heidän kanssaan
 • päihteettömyys
 • stressinhallinta

Muista

 • toimittaa saamasi sairauslomatodistus sovitusti eteenpäin
 • hakea lääkkeesi apteekista
 • pitää mielessä, että sairaudesta huolimatta voit elää hyvää elämää.

Vertaistuki

Selviytymistäsi tukevat myös paikalliset yhdistykset. Ne tarjoavat vertaistukea, tietoa sekä erilaista ryhmä- ja virkistystoimintaa. Sairaalahoidon aikana omahoitajasi antaa sinulle tietoa Pirkanmaalla toimivista yhdistyksistä. Lisätietoa niiden toiminnasta löydät yhdistysten internetsivuilta.

Taloudellinen tuki

Sosiaalityön kysymysten, kuten taloudellisen tilanteen, asumisen ja kotiavun osalta sairaalahoidon jälkeen apua ja ohjausta saat kotikuntasi sosiaalitoimistosta. Mikäli jokin asia on vaikeaselkoinen, pyydä virkailijaa selventämään asiaa.

Varomerkkien tunnistaminen

Toipumisessasi auttaa stressitekijöiden ja sairauden uusimista ennakoivien varomerkkien tunnistaminen ja nimeäminen. Mahdollisia varomerkkejä ovat esimerkiksi unihäiriöt, ruokahalun muutos, mielialan muutos, samoin muutokset ajattelussa ja tuntemuksissa (esim. keskittymisvaikeudet, epäluuloisuus). Myös käyttäytymisen muutokset (esim. vetäytyminen ihmissuhteista ja korostunut riippuvuus muista) voivat olla varomerkkejä. Kirjaa varomerkkisi paperille. Näin autat itseäsi niiden tunnistamisessa.

Tärkeää on, että huolehdit päivittäisen elämän säännöllisyydestä ja omasta hyvinvoinnistasi. Tämä parantaa selviytymistäsi sekä ennaltaehkäisee uudelleen sairastumista. On kuitenkin hyvä, että sinulla on varasuunnitelma, esim. yhteydenotto avohoitopaikkaasi.

Jatkohoidostani vastaa:

Otan tarvittaessa yhteyttä: