Puhe- ja äänihäiriöt

Foniatria

Foniatrian poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan potilaita, joilla on äänihäiriö, nielemisvaikeutta tai esimerkiksi yliärtyvä kurkunpää, tai vaikea-asteinen puheen tai kielellisen toimintakyvyn kehittymiseen liittyvä häiriö. 

Tutkimukset ja hoito Taysissa

Foniatrian poliklinikan palveluihin kuuluvat muun muassa seuraavat tutkimukset ja toimenpiteet:

  • Vaikea-asteisesti puhe- ja kielihäiriöisten lasten kuntoutustutkimukset
  • Äänihäiriöpotilaiden tutkiminen, ohjauskäynnit sekä tarvittaessa pidemmän kuntoutusjakson järjestäminen
  • Syömis- ja nielemishäiriöiden tutkiminen, kun häiriö ei johdu neurologisesta syystä
  • Pään ja kaulan alueen syöpäpotilaiden puhe-, ääni- ja nielemisongelmien tutkiminen ja kuntoutus
  • Syöpäpotilaiden ryhmäkuntoutus
  • Botuliinitoksiinihoito
  • Oromotoriikan eli suun alueen motoriikan tutkimus ja ohjaus
  • Huuli- ja suulakihalkiolasten pfoniatrinen seuranta, jos lapsella epäillään tai on todettu 3-4 vuotiaana merkittävää vaikeutta myös kielellisessä toimintakyvyssä

Kunkin potilaan tutkimukset ohjelmoidaan lähetetietojen perusteella. Mahdolliset lisätutkimukset sekä hoito ja kuntoutus suunnitellaan vastaanottokäynneillä tarkentuvien tietojen ja tutkimuslöydösten perusteella.

Botuliinitoksiinihoito

Foniatrian poliklinikalla annetaan Botuliinitoksiinihoitoa useimmiten potilaille, joilla on spasmodisesta dysfoniasta (kurkunpään lihasten toimintahäiriöstä) johtuva äänihäiriö. Hoitoa voidaan harkita myös potilaille, joilla on äänen vapinaa, toiminnallinen äänihuulisalpaus, kurkunpään kouristuksia tai molemminpuolinen äänihuulihalvaus.

Botuliinitoksiini pistetään useimmiten kummankin äänihuulen äänihuulilihakseen. Pistoskohta on kaulan etuosassa rengasruston ja kilpiruston välissä. Hoito on jokseenkin kivuton, lähinnä hiukan epämiellyttävä. Tarvittaessa iho puudutetaan ennen pistoksen antamista. Toimenpide kestää noin 15 minuuttia, ja potilas voi lähteä kotiin heti toimenpiteen jälkeen.

Taysin erityisosaaminen

Taysissa foniatrian erityisosaamista ovat instrumentaalinen kliininen äänentutkimus ja vaikea-asteisesti puhe- ja/tai kielihäiriöisten lasten kuntoutustutkimus.

Yliopistosairaalassa olevan yksikön tehtäviin kuuluvat myös koulutus, opetus ja tutkimustyö.

Vastuuhenkilöt

Apulaisylilääkäri Marja Asikainen