Kliininen neurofysiologia

Tutkimme ääreis- ja keskushermoston sekä lihasten toimintaa ja toiminnan muuttumista erilaisissa tautitiloissa. Kliinisen neurofysiologian menetelmiä sovelletaan muun muassa epilepsian ja muiden kohtauksellisten oireiden, hermosäievaurioiden ja hermopinnetilojen, lihassairauksien sekä unihäiriöiden tutkimisessa.

Tutkimuksiimme kuuluvat myös aistinratojen herätevasteet, tuntokynnysmittaukset sekä erilaiset potilasseurantaan liittyvät monitoroinnit teho-osastolla ja leikkaussaleissa.

Kliinisen neurofysiologian yksiköt sijaitsevat Tays Keskussairaalan alueella.

Tutkimuksiamme ovat 

  • Aivojen sähköisen toiminnan mittaus eli EEG
  • Video-EEG -tutkimus
  • Hermorata- ja lihassähkömittaukset eli ENG, EMG ja ENMG
  • Herätevastemittaukset
  • Navigoitu transkraniaalinen magneettistimulaatio eli TMS
  • Leikkauksen aikainen neurofysiologinen monitorointi eli IOM
  • Unen ja vireyden tutkimukset

Tutkimukseen tuleva saa kutsukirjeen mukana kirjallisen potilasohjeen. Ohjeisiin tulee tutustua huolellisesti. Lähettävä yksikkö antaa potilaalle selkeät ohjeet lääkityksestä, jos se poikkeaa potilasohjeessa mainitusta.

Vastuuhenkilöt

Vastuualuejohtaja, ylilääkäri Olli Kutvonen