Potilasasiamies

Potilasasiamies antaa tietoja potilaan oikeuksista sekä neuvoo ja opastaa tarvittaessa muistutuksen, kantelun tai korvaushakemuksen tekemisessä.

Mikäli hoidossasi ilmenee epäselvyyttä tai olet tyytymätön siihen tai saamaasi kohteluun, voit ottaa yhteyttä

 • sinua hoitaneisiin henkilöihin
 • hoitaneiden henkilöiden esimiehiin, kuten ylilääkäriin, ylihoitajaan tai osastonhoitajaan
 • suoraan potilasasiamieheen.

Mikäli asiat eivät selviä keskusteluissa, voit ottaa yhteyttä sinua hoitaneen sairaalan potilasasiamieheen. Hän antaa tietoja potilaan oikeuksia koskevissa asioissa. Potilasasiamies voi avustaa tarvittaessa muistutuksen, kantelun tai korvaushakemuksen teossa.

Potilasasiamies ei tee päätöksiä. Hänen palvelunsa on maksutonta.

Potilaan oikeudet

Potilaan oikeudet terveyden- ja sairaanhoidossa määrittelee laki potilaan asemasta ja oikeuksista. Potilaana oikeuksiisi kuuluvat

 • hoitoon pääsy hoitotakuun mukaisessa ajassa
 • hyvä kohtelu ja hoito yhteisymmärryksessä hoitoon osallistuvien kanssa
 • käyttää suomen tai ruotsin kieltä ja mahdollisuuksien mukaan muuta äidinkieltäsi
 • tietoa terveydentilastasi, hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista
 • tarkistaa omat potilaskertomuksesi ja tarvittaessa pyytää niihin oikaisua
 • terveystietojesi salassapito
 • hoidosta kieltäytyminen
 • hoitotahtosi toteutuminen
 • mahdollisuus valita vapaasti hoitopaikkasi

Lue lisää potilaan oikeuksista.

Yhteydenotot

Potilasasiamiehen yhteystiedot löytyvät jatkossa Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivustolta: Potilasasiamies (pirha.fi)

Sivulla kerrotut yhteystiedot ovat käytössä 2.1.2023 alkaen. 

Tays Sydänsairaala

Tays Sydänsairaalan potilasasiamiehen yhteystiedot löytyvät Sydänsairaalan sivustolta: sydansairaala.fi/potilaana/potilaan-oikeudet/