Seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden tutkimus- ja auttamisyksikkö

Seri-tukikeskus

Seri-tukikeskus on seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden tutkimus- ja auttamisyksikkö Taysin naistentauti- ja raskauspäivystyksessä, Tampereella. Tukikeskus on matalan kynnyksen yksikkö, jonne voi hakeutua itse, läheisen kanssa tai viranomaisen ohjaamana. Seri-tukikeskukseen voi hakeutua yhden kuukauden sisällä tapahtuneesta. Palvelu on tarkoitettu yli 16-vuotiaille sukupuolesta riippumatta.

Palvelut yhdestä paikasta

Seksuaaliväkivallan uhrilla on mahdollisuus käyttää tukipalveluja riippumatta siitä, tekeekö hän kokemastaan väkivallasta ilmoitusta poliisille. Tukikeskuksen palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Palvelu sisältää lääketieteellisen hoidon, oikeuslääketieteellisen näytteenoton, tilanteen kokonaisarvion, tuen lähipäivien selviytymiseen, psyykkistä tukea traumaattisesta kokemuksesta toipumiseen ja hoidon jatkosuunnitelman sekä tarvittaessa sosiaalityöntekijän tai muun ammattihenkilön konsultaation.

Seri-tukikeskus hoitaa kaikki yli 16-vuotiaat potilaat sukupuolesta riippumatta. Alle 16-vuotiaat tytöt ja pojat tutkitaan ja hoidetaan lasten päivystyksen kautta.

Epäillyt tekijät hoidetaan aina Acutassa.

Seri-tukikeskukseen palvelut

  • annamme psyykkistä ja sosiaalista ensitukea traumaattisesta kokemuksesta toipumiseen. Yksilöllisen tarpeen mukaan ohjaamme tarvittaessa kolmannen sektorin asiantuntijoiden palveluiden piiriin.
  • oikeuslääketieteelliset tutkimukset ja laboratoriokokeet
  • tarvittaessa lääkkeet, rokotukset ja jälkiehkäisyn
  • hoidon jatkosuunnitelman
  • tietoa muista tukipalveluista

Vastaanotolla työskentelee lääkäreitä, kätilöitä, kriisityöntekijä ja tarvittaessa sosiaalityöntekijä ja sairaalapastori. Henkilökunta on koulutettu kohtaamaan ja tukemaan seksuaaliväkivallan uhreiksi joutuneita.

Seri-tukikeskus tekee tiivistä yhteistyötä alan muiden toimijoiden, myös kolmannen sektorin toimijoiden kanssa ja ohjaa asiakkaan hänen tarvitsemansa tuen ja avun piiriin. Tukikeskuksesta asiakas saa halutessaan tukea myös oikeusprosessin käynnistämiseen.

Seri-tukikeskus palvelee vuorokauden ympäri jokaisena päivänä. Ota yhteyttä ensisijaisesti Seri-tukikeskuksen päivystyspuhelimeen 044 472 8002, jossa arvioidaan tutkimuksen kiireellisyys.