Sydän- ja rintaelinkirurgia

Vastaamme sydän- ja rintaelinkirurgian alueen leikkaustoimenpiteistä, jotka sydämen osalta pääosin ovat sepelvaltimoiden ohitusleikkaukset sekä sydänläppien ja aortan leikkaukset.

Yleisthoraxkirurgia suorittaa myös keuhkoihin, ruokatorveen tai rintakehän muihin osiin kohdistuvia toimenpiteitä. Sydän- ja rintaelinkirurgiset toimenpiteet tehdään aina Tays Sydänsairaalassa. Sydän- ja rintaelinkirurginen yksikkö tekee vuosittain noin 1300 sydän- ja rintaelinkirurgista toimenpidettä.

Sydän- ja rintaelinkirurgisella yksiköllä on jatkuva ympärivuorokautinen valmius akuutisti sairastuneiden potilaiden leikkaushoidon toteuttamiseen. Thoraxkirurgi ja sydänanestesialääkäri päivystävät ympärivuorokautisesti osallistuen myös akuuttien potilaiden hoitoon. Sydän- ja rintaelinkirurgisella leikkausosastolla on käytössä neljä huippuvarusteltua leikkaussalia.

Sydänsairaalassa toimivat lisäksi sydänteho sekä 25-paikkainen sydänosasto 3, joka palvelee sydän- ja rintaelinkirurgisia leikkaushoitopotilaita. Sydänpotilaiden anestesiatoiminnasta ja tehohoidosta vastaavat Sydänsairaalan sydänanestesiologit ja sydäntehohoidon ammattilaiset. Sydänanestesialääkärit vastaavat sydän- ja rintaelinkirurgisten potilaiden leikkauksen aikaisesta anestesiologisesta hoidosta leikkaussalissa sekä leikkauksen jälkeisestä tehohoidosta ja valvonnasta sydänteholla.

Sydänteholla on kahdeksan tehohoitopaikkaa ja neljä tehovalvontapaikkaa. Sydänteholla hoidetaan potilaita, jotka tarvitsevat sydämen ja rintakehän alueen leikkausten ja toimenpiteiden jälkeistä välitöntä tehohoitoa.

Teho- ja heräämöhoidon jälkeen potilaat siirtyvät hoidettavaksi sydän- ja rintaelinkirurgiselle sydänosasto 3:lle.

Potilaiden jatkohoito ja seuranta tapahtuu tavallisesti lähettävän sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollossa, aluksi omassa lähisairaalassa ja jatkossa avoterveydenhoidon piirissä.

Sydänsairaala tarjoaa myös sydän- ja rintaelinsairauksiin liittyvät poliklinikkapalvelut, joihin kuuluvat muun muassa leikkauskelpoisuuden monipuoliset arvioinnit ja hoidon suunnittelu.

Vastuuhenkilö

Tehohoidon ja anestesian palvelujohtaja, ylilääkäri Timo Porkkala 
Sydän- ja rintaelinkirurgian toimintojohtaja, ylilääkäri Mika Kohonen