Syöpätaudit, onkologia

Syövänhoito

Taysissa tutkimme ja hoidamme pahanlaatuisia syöpätauteja, jotka edellyttävät sädehoitoa tai vaativaa lääkehoitoa. Vastaamme myös parantumattomasti sairaiden potilaiden oireita lieventävästä ja elämänlaatua ylläpitävästä hoidosta.

Tuloksellinen syövänhoito edellyttää useimmiten monen hoitomuodon yhdistämistä. Meillä yleisimmin käytetyt hoitomuodot ovat sädehoito ja syöpälääkehoito. Vastaamme myös parantumattomasti sairaiden potilaiden oireita lieventävästä ja elämänlaatua ylläpitävästä hoidosta.

Suurimmat hoidossamme olevat potilasryhmät ovat

Tutkimukset ja hoidot Taysissa

Tutkimukset ja hoidot Taysissa edellyttävät lääkärin lähetettä. Potilaan tullessa meille hoitoon syöpädiagnoosi on yleensä jo tehty. Me tutkimme ja suunnittelemme jokaiselle potilaalle hänen tarvitsemansa hoidon yksilöllisesti. Hoitoneuvottelu toteutuu yhdessä potilaan ja hänen läheisensä kanssa.

Syövänhoitoon liittyy yleensä kuvantamis- ja laboratoriotutkimuksia, toisinaan voidaan tarvita kudos- tai solunäytteiden ottamista, esimerkiksi luuydinnäytteitä. Kuvauksia tehdään myös sädehoidon suunnittelua varten.

Sädehoitoa annetaan yleisimmin ulkoisesti sädehoitolaitteella nykyaikaisilla tekniikoilla, ja se perustuu potilaan yksilölliseen sädehoitosuunnitelmaan. Useassa sädehoidon toteutustavassa olemme edelläkävijöitä maassamme. Sädehoito voi myös olla isotooppi- eli radiolääkehoitoa sekä ontelon- tai kudoksensisäistä.

Syöpälääkehoitoa ovat solunsalpaajat, vasta-aine- ja muut biologiset hoidot, sekä hormonaaliset lääkehoidot. Näitä voidaan antaa eri yhdistelminä riippuen syöpätyypistä. Korkea-annoksiset syöpälääkehoidot toteutetaan kantasolusiirron tuella. Syövänhoidon tukena tarvitaan usein haittavaikutuksia lievittäviä lääkkeitä kuten pahoinvointia estäviä lääkkeitä tai verisolujen kasvutekijöitä.

Tyypillisesti syöpähoidot toistuvat usein. Potilas voi saada sädehoitoa muutaman hoitokerran tai usean viikon ajan arkipäivisin. Yksittäinen hoitokerta kestää vain muutaman minuutin. Yleisimmin syöpälääkehoito annetaan 1–3 viikon välein lääkekuureina. Suun kautta annosteltava syöpälääkehoito on yleistynyt. Suurin osa hoidoista annetaan poliklinikalla, vuodeosastoilla annetaan erityisen vaativat hoidot tai jos potilaan vointi sitä edellyttää. Osa potilaista voi yöpyä Tays Keskussairaalan alueella sijaitsevassa potilashotellissa.

Taysin erityisosaaminen

Olemme Suomen toiseksi suurin syövänhoitoa toteuttava keskus. Suunnittelemme jokaisen potilaan syövänhoidon yksilöllisen tarpeen mukaisesti yhteistyössä potilaan kanssa. Hoitojen suunnittelusta vastaavat kyseisen syöpätaudin erityisasiantuntijat.

Käytämme uusimpia syövänhoidon menetelmiä ja kehitämme hoitoa aktiivisesti tutkimusten avulla. Henkilöstömme koostuu erityisosaajista ja kouluttautuu jatkuvasti.

Vastuuhenkilöt

Apulaisylilääkäri Leena Tiainen
Professori, ylilääkäri Arja Jukkola