Verisyöpä

Leukemia

Leukemia eli verisyöpä on pahanlaatuinen sairaus, jossa luuytimen valkosolujen esiasteet muuntuvat, alkavat lisääntyä hallitsemattomasti ja kerääntyä luuytimeen, vereen ja veren mukana muualle elimistöön. Krooninen leukemia saattaa löytyä sattumalta oireettomalta potilaalta, akuutti leukemia taas johtaa yleensä nopeasti huonokuntoisuuteen ja sairaalahoitoon.

Akuutissa leukemiassa sairaat solut ovat varhaisia ja erilaistumattomia, joten ne jakaantuvat ja lisääntyvät nopeasti elimistössä. Kroonisessa leukemiassa solut ovat ehtineet erilaistua pitkälle ja muistuttavat kypsiä soluja, joten ne jakaantuvat ja lisääntyvät hitaasti. Akuutin ja kroonisen leukemian taudinkuvat ja hoito eroavatkin suuresti toisistaan.

Akuuttiin leukemiaan sairastunut tulee useimmiten päivystyksellisesti Taysiin. Diagnoosi tehdään nopeasti veri- ja luuydinnäytteillä, joista tutkitaan taudin luokitukseen, ennusteeseen ja hoitomuotoon vaikuttavia tekijöitä. Näytteitä otetaan myös potilaan suostumuksella kansalliseen hematologiseen biopankkiin, jonka avulla leukemian hoitoa edelleen kehitetään.

Akuutin leukemian hoito

Leukemian hoito on muuttumassa yhä yksilöllisemmäksi. Käytämme solunsalpaajayhdistelmiä ja immunologisia hoitoja, ja osan potilaista lähetämme allogeeniseen eli terveeltä luovuttajalta kerättyjen kantasolujen siirtoon, jotka on Suomessa keskitetty Helsingin ja Turun yliopistollisiin sairaaloihin.

Osastolla on käynnissä kliinisiä lääketutkimuksia, joihin potilaita saatetaan pyytää mukaan.

Verisairauksien keskuksessa toimivan kantasolusiirtoyksikön keräystiimi hoitaa hematologisten potilaiden lisäksi syöpätautien ja lastentautien kantasolukeräykset.

Joka toinen viikko pidettävässä leukemiapalaverissa käsittelemme kaikki uudet leukemiadiagnoosit ja sovimme sopivat seurantamenetelmät yhdessä laboratoriolääkäreiden ja geneetikkojen kanssa. Kokoustamme viikoittain myös leukemiapotilaiden infektioihin erikoistuneiden infektiolääkäreiden kanssa.

Pyrimme kotiuttamaan potilaan aina kun se vain taudin ja hoidon kannalta on mahdollista, ja hyödynnämme myös potilashotellia. Hoidon päätyttyä seuranta siirtyy Taysin tai keskussairaalan hematologiselle poliklinikalle. Akuutin leukemian hoidon jälkeen seuranta kestää noin viisi vuotta.

Kroonisen leukemian hoito

Kroonisia leukemioita pyrimme hoitamaan mahdollisuuksien mukaan polikliinisesti, mutta joitakin hoitoja annamme osastolla. Hoitomuotoina käytämme sekä suun kautta että suoneen tai ihon alle annettavia solunsalpaajia, muita syöpälääkkeitä ja vasta-ainehoitoja.

Krooniset leukemiat diagnosoidaan erikoissairaanhoidossa, mutta seuranta ja hoitokin voidaan joskus toteuttaa perusterveydenhuollossa.

Lisätietoa leukemiasta

Leukemian perimmäinen syy on tuntematon, vaikka leukemian yhteydessä tapahtuvista solujen geneettisistä vaurioista tiedetäänkin paljon. Tunnetaan myös erilaisia riskitekijöitä kuten säteily, tietyt solunsalpaajalääkkeet ja jotkut harvinaiset perinnölliset sairaudet. Leukemia ei kuitenkaan ole periytyvä sairaus.

Vuosittain noin 200 ihmistä sairastuu akuuttiin leukemiaan, heistä noin 150 on aikuisia. Akuuteista leukemioista neljä viidesosaa on myelooisia leukemioita (AML) ja loput lymfaattisia leukemioita (ALL). Uusia kroonisia leukemioita todetaan vuosittain 150–200. Kroonisista leukemioista yleisempi on krooninen lymfaattinen leukemia (KLL). Krooninen myelooinen leukemia (KML) on harvinaisempi.

Leukemian ennuste on kohentunut viime vuosikymmenten aikana huomattavasti. Ennuste riippuu paljon leukemian tyypistä, potilaan iästä, annetusta hoidosta ja muista sairauksista, mutta keskimäärin noin puolet potilaista paranee pysyvästi.