Tukikudossyöpä

Sarkooma

Sarkooma on tukikudoksista lähtöisin oleva pahanlaatuinen kasvain. Sarkoomaepäilyjä tutkitaan Taysissa vuosittain 1000, ja noin 150 potilaalla todetaan jokin pahanlaatuinen sairaus. Sarkoomia on monenlaisia ja määrittelemme niiden hoidon yksityiskohdat aina potilaskohtaisesti. Sarkoomien hoitomuotojen kehitys on ollut nopeaa ja hoitotulokset parantuvat jatkuvasti.

Valtaosa sarkoomista ilmenee tuki- ja liikuntaelinten alueella, joten niiden hoidosta vastaavat tuki- ja liikuntaelinkirurgit eli ortopedit. Tarvittaessa kutsumme sarkoomatiimiin myös muiden erikoisalojen lääkäreitä.

Tutkimukset Taysissa

Kun kehossa on esimerkiksi terveyskeskuksessa havaittu normaalista poikkeava pehmytkudoskasvain tai luumuutos, potilas lähetetään näiden muutosten tutkimukseen ja hoitoon Taysiin.

Kutsumme potilaan tuki- ja liikuntaelinkirurgian poliklinikalle 1–3 viikon kuluttua lähetteen saapumisesta ja aloitamme tutkimukset. Tutkimukset alkavat yleensä kuvauksilla, joita voivat olla röntgenkuva, ultraääni, tietokonetomografia, magneetti- tai gammakuvaukset.

Pehmytkudoskasvaimesta tai luumuutoksesta otetaan diagnoosin varmistamiseksi usein neulalla koepala, jota tutkitaan tarkemmin mikroskoopilla. Koepalasta tutkitaan, onko kasvain hyvän- vai pahanlaatuinen.

Näytteen ottamispaikka voidaan tarvittaessa varmistaa ihon päältä tehtävällä ultraäänitutkimuksella. Ennen koepalan ottoa ihoalue puudutetaan hyvin. Tarvittaessa varaamme potilaalle paikan vuodeosastolta ja tarkkailemme häntä muutaman tunnin koepalan oton jälkeen.

Hoitoneuvottelu poliklinikalla

Kun olemme saaneet tulokset tutkimuksista, sarkoomahoitaja ottaa yhteyttä potilaaseen ja kertoo jatkosuunnitelmista. Kutsumme potilaan poliklinikalle hoitoneuvotteluun keskustelemaan sairauteen liittyvistä tulevista hoidoista.

Hoitoneuvottelussa potilas tapaa hoitavan sarkoomalääkärin, sarkoomahoitajan ja tarvittaessa anestesialääkärin. Hoitoneuvottelussa suunnittelemme tulevaa, emme vielä tee mitään hoitotoimenpiteitä.

Yleensä sarkoomaa hoidetaan leikkauksella, solunsalpaaja- ja sädehoidolla sekä näiden yhdistelmillä.

Solunsalpaajahoito

Solunsalpaajahoidon tavoitteena on tuhota syöpäsoluja vahingoittamalla eri tavoin niiden jakautumisjärjestelmää. Solunsalpaajat voidaan antaa joko tabletteina suun kautta tai liuoksena, joka tavallisesti annostellaan laskimoon eli verisuoneen hitaana tiputuksena.

Toteutamme tiputuksen tavallisesti polikliinisesti sairaalassa ja sen jälkeen pääsee kotiin. Jos solunsalpaajat annetaan tabletteina, lääkityksen voi itse ottaa kotona sairaalasta annettujen ohjeiden mukaisesti.

Ennen leikkausta annettava solunsalpaajahoito kestää useimmiten noin kolme kuukautta ja annetaan syöpätautien vuodeosastolla.

Leikkauksen jälkeistä solunsalpaajahoitoa kutsutaan liitännäislääkehoidoksi. Sen tavoitteena on "tappaa" mahdollisesti verenkiertoon päässeet yksittäiset syöpäsolut ja näin estää etäpesäkkeiden muodostuminen.

Sädehoito

Sädehoidossa käytettävä säteily on korkeaenergistä ionisoivaa säteilyä. Voimakas säteilyenergia tuhoaa syöpäsoluja estämällä niiden jakautumista ja kasvua. Paranemiseen tähtäävää sädehoitoa annetaan yleensä 4–8 viikkoa kestävänä hoitojaksona.

Joskus yhdistämme sädehoidon leikkaushoitoon. Ennen leikkausta sädehoidolla pyritään pienentämään kasvainta. Leikkauksen jälkeisen sädehoidon tavoitteena taas on tuhota leikkausalueelle tai kasvaimen läheisille imusolmukealueille jääneet syöpäpesäkkeet.

Sarkooman leikkaushoito

Potilas saapuu leikkaukseen useimmiten leikkauspäivän aamuna suoraan leikkausosastolle. Pitkämatkalaiset voivat yöpyä edeltävän yön potilashotellissa. Jos taas leikkausta edeltävästi tehdään hoitotoimenpiteitä, potilas tulee ennen leikkausta vuodeosastolle.

Leikkauksessa poistamme syöpäkasvaimen. Leikkauksen laajuus ja kesto vaihtelevat suuresti syövän koon, sijainnin ja mahdollisen levinneisyyden mukaan. Leikkauksen jälkeen potilas saa kivunlievitystä ja aloitamme kuntoutuksen heti, kun se on toimenpiteen jälkeen turvallista. Toipuminen osastolla kestää tavallisesti muutamasta päivästä viikkoon.

Jos sarkooma on sijainnut niin lähellä niveltä, että sen leikkaaminen edellyttää tekonivelen asettamista, leikkaus ja sen jälkeinen vuodeosastohoito toteutetaan Tekonivelsairaala Coxassa. Jatkokontrollit ja muu hoito toteutetaan Tays Keskussairaalassa.

Jälkiseuranta

Hoitojen jälkeinen seuranta kestää yleensä 5–10 vuotta. Aikataulutamme kontrollikäynnit alussa 3–6 kuukauden välein, myöhemmin 1–2 vuoden välein tapahtuviksi. Kontrollikäyntien yhteydessä teemme kuvantamistutkimuksia ja tarkistamme, ettei kasvain ole uusiutunut tai lähettänyt etäpesäkkeitä.

Jatkokontrollointi tapahtuu Taysin tuki- ja liikuntaelinkirurgian tai syöpätautien poliklinikalla tai omassa keskussairaalassa. Jatkoseuranta vaihtelee taudin diagnoosin, kasvaimen koon ja sijainnin mukaan.

Joskus syöpä kroonistuu, jolloin elimistöön jää syöpäkudosta, joka ei kuitenkaan leviä. Kontrollikäynneillä seuraamme tätä syöpäkudosta. Joskus tautia ei saada parannettua ja silloin voidaan siirtyä parantavista hoidoista oireita lievittävään ja elämänlaatua vaalivaan hoitoon.

Yhteystiedot

Sarkoomahoitajien Tele-Q-puhelinnumero on 03-311 64905 (arkisin klo 8-15).

Vastuuhenkilöt

Erikoislääkäri Juha Kiiski
Erikoislääkäri Veli-Matti Vainio
Sarkoomahoitajat Virpi Aro    Nina Kuni