Tuki- ja liikuntaelinkirurgia, tapaturmavammat

Ortopedia ja traumatologia

Taysissa tutkimme ja hoidamme muun muassa luunmurtumia ja muita tukikudoksen vammoja, tukirangan rappeumista aiheutuvia ongelmia, kuten lanneselän kiputiloja, sekä lonkan ja polven kulumia. Koordinoimme myös tukikudosperäisten kasvainten eli sarkoomien hoitoa. Hoidamme potilasta leikkaamalla.

Taysissa hoidettavia sairauksia ovat muun muassa

Tutkimukset ja hoito Taysissa

Hoidamme tukirangan sairauksia leikkauksella. Ennen leikkausta lääkäri tutkii ja haastattelee potilaan. Lisäksi teetämme tarvittaessa röntgen-, tietokonetomografia- ja magneettitutkimuksia sekä hermorata- ja laboratoriotutkimuksia.

Noin puolet potilaistamme tarvitsee päivystysleikkauksen. Tällaisia tilanteita ovat muun muassa luunmurtumat ja pehmeän tukikudoksen vammat, tulehdukset ja lanneselän hermopinteet.

Ennalta suunniteltuun leikkaukseen kutsumme muun muassa jalkaterän ryhtivirheiden, olkanivelen lihaskalvorepeämien ja rangan hermopuristusten hoitamiseksi.

Poliklinikoilla tutkimme pääasiassa ortopedisia potilaita ja suunnittelemme leikkaushoidot tutkimusten jälkeen. Vuodeosastohoito kestää yleensä 1 – 6 vuorokautta, keskimääräinen hoitojakso on kolme vuorokautta. Vaikeat monivammat, tulehdukset sekä raskaat selkä- ja kasvainkirurgiset leikkaukset edellyttävät tätä pidempiä vuodeosastohoitoja.

Tuki- ja liikuntaelinleikkaukset ja tapaturmavammojen hoito on keskitetty Tays Keskussairaalaan. Tays Valkeakosken ja Tays Sastamalan poliklinikoilla tutkitaan ortopedisia potilaita esimerkiksi lanneselän ja olkapään pehmytkudosrappeumien vuoksi sekä tehdään pääasiassa päiväkirurgisia ja lyhytjälkihoitoisia toimenpiteitä.

Taysin erityisosaaminen

Tays on omalla erityisvastuualueellaan ainoa sairaala, jossa on mahdollisuus hoitaa päivystyksellisesti kaikkia potilaan sairauksia ja vammoja. Esimerkkeinä vaativa rankamurtuma, joka painaa selkäydintä, tai lantionmurtumat, jotka vuotavat hengenvaarallisesti kudoksiin.

Tutkimuksessa olemme viime vuosina keskittyneet tuki- ja liikuntaelinsairaiden, perinteisesti ortopedisten potilaiden konservatiivisten eli ei-leikkauksellisten hoitojen kehittämiseen.

Vastuuhenkilö

Ylilääkäri Heikki Mäenpää