Nivelrikko, artroosi, tekonivelleikkaus

Tekonivelkirurgia

Nivelrikko eli artroosi oireilee jomottavana, liikkuessa pahenevana kipuna, joka lievittyy levossa. Kun nivelkipu häiritsee normaalia liikkumista ja arkea tai nivelessä on leposärkyä eikä lääkitys enää auta, on syytä hakeutua lääkärille. Tekonivelsairaala Coxa vastaa tekonivelpotilaiden hoidosta Pirkanmaalla sekä päivystää vuorokauden ympäri. Coxan ortopedit tekevät tekonivelleikkauksia kaikkialta Suomesta saapuville potilaille.

Nivelrikko on nivelsairauksista yleisin, sillä ikääntymisen myötä sitä ilmenee lähes kaikilla. Muita riskitekijöitä ovat perimä, ylipaino, nivelvamma tai sen jälkeinen nivelen epävakaus, virheasennot sekä liian raskas liikunta ja työ. Sairauden perimmäistä syytä ei kuitenkaan tiedetä.

Yleisintä nivelrikko on polvissa, lonkissa, sorminivelissä ja selkänikamien välisissä nivelissä, ja se voi aiheuttaa muutoksia niin nivelrustossa, luussa kuin nivelkapselissakin. Muutokset etenevät yleensä hitaasti vuosien kuluessa.

Nivelrikkokipu voi muuttua sairauden edetessä jatkuvaksi ja vaivata yölläkin. Myös aamu- ja liikkeellelähtöjäykkyys on tyypillistä. Alaraajan nivelrikossa kävely vaikeutuu, ja nouseminen ja istuutuminen on hankalaa. Pitkälle edenneessä nivelrikossa jopa sukkien ja housujen pukeminen voi vaikeutua.

Tutkimukset ja lähete Coxaan

Lääkäriin kannattaa hakeutua, jos nivelkipu häiritsee merkittävästi liikkumista ja päivittäisiä toimia, nivelessä on leposärkyä tai parasetamolilääkitys ei enää auta. Tutkimuksista lääkärin kliininen tutkimus on tärkein. Kuvantamistutkimuksista röntgentutkimus on yleensä riittävä eikä esimerkiksi magneettitutkimusta juurikaan tarvita.

Lääkäri voi lähettää potilaan Coxaan tekonivelleikkaukseen, jos tällä on

  • nivelrikkoon sopiva löydös röntgentutkimuksessa ja nivelkipua, joka ei ole hallittavissa ei-kirurgisin keinoin tai
  • kliinisesti havaittava toimintakykyyn olennaisesti vaikuttava nivelen liikevajaus tai virheasento.

Ennen varsinaista leikkausta Coxassa määritellään leikkaustarve, ohjeistetaan ja tuetaan valmistautumista sekä lopulta varmistetaan, että leikkaus voidaan toteuttaa suunnitelmien mukaisesti.

Leikkauspäätös ja yksilöllinen hoitosuunnitelma

Coxan ortopedi tekee yleensä päätöksen tekonivelleikkauksesta hoidon tarpeen arviointikäynnin yhteydessä.

Jos leikkauspäätös tehdään, kullekin potilaalle suunnitellaan yksilöllinen tekonivelleikkaus, johon valitaan parhaiten soveltuvat tekonivelosat. Samalla käynnillä potilas tapaa myös sairaanhoitajan, joka antaa suullista ja kirjallista ohjeistusta leikkaukseen valmistautumisesta.

Kutsu Coxan käynnille saapuu kirjeitse. Poliklinikalle on suositeltavaa ottaa mukaan läheinen, jolla on mahdollisuus avustaa leikkauksen jälkeisessä toipumisvaiheessa.

Leikkaukseen valmistautuminen tärkeää

Leikkausta edeltävä odotusaika antaa hyvän mahdollisuuden valmistautua tulevaan hankkimalla tietoa tekonivelleikkauksesta ja sen seurauksista. Lisäksi terveydentilan tulisi olla leikkaukseen tultaessa mahdollisimman hyvä, koska hyvä yleiskunto ja lihasvoima nopeuttavat yleensä toipumista. Coxasta saat tarvittavat ohjeet leikkaukseen valmistautumiseen.

Tulotarkastus Coxassa

Ennen tekonivelleikkausta osa potilaista käy erillisellä tulotarkastuskäynnillä, jonka yhteydessä hän tapaa anestesiahoitajan tai -lääkärin ja sairaanhoitajan.

Kutsu Coxan tulotarkastukseen saapuu kirjeitse. Myös tälle poliklinikkakäynnille suosittelemme ottamaan mukaan läheisen, jolla on mahdollisuus avustaa leikkauksen jälkeisessä toipumisvaiheessa.

Anestesiaesitarkastuksen tehtävänä on selvittää, ovatko potilaan sairaudet hoitotasapainossa ja onko tarvetta jonkin lääkityksen keskeyttämiselle. Lisäksi potilaan kanssa käydään läpi puudutukseen, nukutukseen ja kivun hoitoon liittyviä asioita.

Tekonivelleikkauksen vaiheet Coxassa

Vastaanotto-osaston hoitaja noutaa potilaan odotusaulasta Coxan vastaanotto-osastolle leikkauspäivän aamuna. Pitkämatkalaisilla on mahdollisuus saapua vuodeosastolle jo edellisenä iltana tai yöpyä sovitusti potilashotellissa.

Leikkaussalihoitaja hakee potilaan leikkausosastolle, jonne siirrytään kävellen. Leikkaus tehdään yleisimmin selkäpuudutuksessa. Puudutuksen lisäksi on mahdollista saada nukuttavaa lääkitystä. Tekonivelleikkaus kestää 1–2 tuntia ja uusintaleikkaus 2–6 tuntia.

Tekonivelleikkauksessa poistetaan vaurioitunut nivelpinta ja korvataan se keinomateriaalilla. Joissain tapauksissa on mahdollista hoitaa vain osa nivelpinnasta ja tehdä niin sanottu osatekonivel.

Valtaosa Coxan tekonivelleikkauksista tehdään polvi- ja lonkkaniveliin, mutta teemme myös olkapää-, kyynärpää-, ranne- ja nilkkaleikkauksia. Lisäksi Coxassa tehdään jatkuvasti vaativia tekonivelen uusintaleikkauksia, jotka edellyttävät korkeaa osaamistasoa.

Leikkauksen jälkeen potilas siirretään vuodeosastokerrokseen Coxan valvomoon toipumaan leikkauksesta. Valvomohoidosta vastaavat leikkausosaston anestesiahoitajat. Tavoitteena on saada leikkauksen jälkeinen kipu hallintaan ja potilaan yleisvointi hyväksi. Näin varmistetaan, että kuntoutus voi alkaa jo leikkauspäivänä.

Kuntoutuminen vuodeosastolla

Valvomosta potilaat siirtyvät Coxan vuodeosastolle kuntoutumaan. Varhainen pystyasentoon nouseminen ja liikkeellelähtö edistävät kuntoutumista ja vähentävät leikkaukseen liittyviä komplikaatioita. Vuodeosaston hoitajat sekä fysioterapeutit avustavat vuodeosastolle siirtyneet potilaat istumaan ja voinnin mukaan seisomaan sekä kävelemään jo leikkauspäivänä.

Vuodeosaston sairaanhoitajat huolehtivat vastuullaan olevien potilaiden voinnin tarkkailusta, hoitotoimien suorittamisesta sekä avustavat päivittäisissä toimissa. Lääkäri kiertää vuodeosastolla päivittäin. Fysioterapeuteilta potilaat saavat ohjausta kuntoutumisvaiheen liikeharjoituksiin sekä opastusta kotona pärjäämiseen ja kuntoutumiseen.

Coxasta kotiin tai jatkohoitoon

Vuodeosaston ammattitaitoinen henkilökunta mahdollistaa nopean toipumisen, ja siksi valtaosa potilaista siirtyy Coxasta suoraan kotiin. Kotiutuksesta keskustellaan jo poliklinikkakäynnillä lääkärin ja sairaanhoitajan kanssa.

Ensileikkauspotilaat kuntoutuvat Coxan vuodeosastolla 1-2 päivää. Mikäli todetaan, että jatkohoitoa tarvitaan myös tämän jälkeen, potilas siirtyy omaan terveyskeskukseen jo toisena leikkauksen jälkeisenä päivänä. Jatkohoitopaikka määräytyy kotikunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Jälkitarkastus

Jälkitarkastus Coxassa on 2–3 kuukautta leikkauksen jälkeen. Potilas saa postitse kutsun Coxan poliklinikalle.

Ennen jälkitarkastusta potilaan tulisi käydä kutsun mukana olevien lähetteiden mukaisissa tutkimuksissa. Jälkitarkastuksessa havainnoidaan liikkumista ja toimintakykyä sekä tarkistetaan röntgenkuvat. Jälkitarkastuksen suorittaa yleisimmin fysioterapeutti.

Seuraamme tekonivelpotilaita määräaikaistarkastuksin.

Tekonivelleikkauksesta kuntoutuminen on tiimityötä

Kuntoutus alkaa jo leikkauspäivänä. Moniammatillisen yhteistyön sekä fysioterapeutin ja sairaanhoitajan työparityöskentelyn tarkoitus on auttaa ja ohjata potilasta toipilasvaiheessa. Yhteisillä tavoitteilla saavutetaan nopeammin tuloksia.

Fysioterapeuteilta potilaat saavat ohjausta kuntoutumisvaiheen liikeharjoituksiin sekä opastusta kotona pärjäämiseen ja kuntoutumiseen. Tekonivelleikkauksesta kuntoutuva potilas tapaa fysioterapeutin vuodeosastolla päivittäin.

Vastuuhenkilöt

Johtava ylilääkäri Teemu Moilanen
Hoitotyön johtaja Minna-Riikka Rantala