Äidin hoito osastolla synnytyksen jälkeen

  • Tullessa sinulle esitellään osaston toiminta ja tilat, kysellään vointiasi ja tehdään suunnitelmaa seuraavista tapaamisista.
  • Seuraamme kohdun supistumista ja jälkivuotoa sekä episiotomian/repeämien tai sektiohaavan paranemista. Myös virtsaamisen onnistumista ja vatsan toimintaa seurataan.
  • Ohjaamme imetystä ja kannustamme siihen tarpeiden ja toiveiden mukaan.
  • Hoito-ohjeita saat niin omasta kuin vauvan asioista.
  • Lääkehoitoa saat tarpeen mukaan.
  • Huomioimme psyykkisen vointisi ja keskustelemme synnytyskokemuksestasi.
  • Tuemme ja kannustamme äitiyden alkumetreillä.

Fyysinen toipuminen

Kohtu

Kohdun kokoa, kiinteyttä ja supistumista seurataan sairaalassa. Välittömästi synnytyksen jälkeen kohdun pohja tuntuu navan korkeudella. Parin viikon kuluttua synnytyksestä kohtu ei enää erotu vatsanpeitteiden päältä. Kohdun koossa ja palautumisessa on yksilöllisiä eroja esimerkiksi vauvan koosta, monisikiöisestä raskaudesta tai aiemmasta keisarileikkauksesta johtuen.

Jälkivuoto

Jälkivuodolla tarkoitetaan 6–8 viikkoa kestävää synnytyksen jälkeistä vuotoa. Vuodon määrä vaihtelee päivittäin ja voi lisääntyä esimerkiksi imetyksen aikana, kun kohtu supistuessaan tyhjentää sinne kerääntyneen vuodon.

Vuoto on veristä 3–4 ensimmäistä päivää ja muuttuu sen jälkeen enemmän ruskeaksi veren määrän vähentyessä.

Vuodossa ei saa olla isoja hyytymiä. Ne voivat olla merkki kohtuun jääneistä kalvojen tai istukan palasista. Tämä voidaan tutkia ultraäänitutkimuksella ja tarvittaessa hoitaa lääkkein tai kaavinnalla.

Episiotomiahaava

Välilihan leikkaus eli episiotomia tehdään tarvittaessa välilihalle, ja sen tarve arvioidaan synnytyksessä tilannekohtaisesti.

Side kannattaa vaihtaa useita kertoja päivässä ja samalla suihkuttaa alapäätä pelkällä vedellä. Ilmakylvyt edistävät haavan paranemista. Haavakivun lievittämiseksi voit käyttää kylmiä ”jääsiteitä”.

Episiotomiahaava voi aristaa useita päiviä, jopa viikkoja. Saat osastolla tarvittaessa särkylääkettä.

Sektiohaava

Osastolle tullessa haavan tilanne tai haavalappu tarkistetaan. Suihkuun voit mennä vuorokauden kuluttua leikkauksesta ja siinä yhteydessä poistetaan haavalappu. Haavaa seurataan päivittäin. Ompeleet poistetaan joko osastolla tai neuvolassa.

Virtsaaminen

Sinun tulisi saada virtsattua kuuden tunnin sisällä synnytyksestä. Et välttämättä heti tunne virtsaamisen tarvetta, koska lantio on puuduksissa ja kohdun pienennettyä virtsarakolle jää tilaa laajentua. Mikäli virtsaaminen ei onnistu, tarvittaessa suoritetaan kertakatetrointi.

Ulostaminen

Yleissääntönä voidaan pitää, että suoli toimisi viimeistään kolmantena päivänä synnytyksestä. Suosittelemme luumunektaria, leseitä ym. pehmittäviä tuotteita. Tarvittaessa voit pyytää lääkkeellisiä tuotteita.

Muuta huomioitavaa

  • Sektion jälkeen kannustamme liikkeelle mahdollisimman nopeasti. Se auttaa toipumisessa.
  • Jos verenpaineesi on ollut raskauden tai synnytyksen aikana koholla, seurataan verenpainetta osastolla säännöllisesti.
  • Jos vuotoa on ollut synnytyksen aikana runsaasti, sinulla on ollut raskauden aikana alhaisia hemoglobiiniarvoja tai tunnet vointisi osastolla heikoksi, tarkistetaan pieni verenkuva. Tarvittaessa aloitetaan rautalääkitys, tai tilanteen niin vaatiessa saat veritiputuksen.

Psyykkinen toipuminen

Synnytyskokemus

Teille koko perheelle muodostuvaan synnytyskokemukseen vaikuttavat monet tekijät. Synnytyskokemuksella tarkoitetaan subjektiivista kokonaisvaltaista kokemusta, jonka lapsen syntyminen herättää vanhemmissa.

Synnytyksen jälkeen on mahdollisuus keskustella kokemuksestanne. Erityisen tärkeää keskustelu on silloin, kun synnytykseen liittyy jotain poikkeavaa tai kokemus on ollut negatiivinen.

Jos sinulla on mielessä asioita, joista haluaisit keskustella synnytyksen hoitaneen kätilön kanssa, pyrimme järjestämään tapaamisen. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista järjestää sairaalassaoloaikana. Tällöin kätilölle jätetään soittopyyntö ja hän soittaa sinulle kotiin.

Mittaamme synnytyskokemusta myös kysymällä ja käytämme asteikkoa 0–10, jossa 10 tarkoittaa erittäin positiivista ja 0 erittäin negatiivista kokemusta.

Mikäli arvioisi synnytyksestä on 0–4, niin halutessasi synnytystä hoitanut kätilö tai pelkopoliklinikan kätilö soittaa sinulle kuukauden kuluessa synnytyksestä.

Jos arviosi on erittäin negatiivinen 0–1, pyydetään synnytyslääkärin arvio mahdollisesta äitiyspoliklinikkakäynnistä synnytyksen jälkeen.

On antamasi arvio mikä tahansa, voit halutessasi lähettää itse soittopyynnön kätilölle osoitteessa synnytyssalikatilot@pshp.fi

Synnytyskokemus otetaan puheeksi myös neuvolassa.

Mielen herkistyminen

Lapsen syntymä mullistaa naisen elämän. Monilla äideillä, jopa 50–80 prosentilla synnyttäneistä, esiintyy normaalia mielialan laskua. Oireina ovat itkuisuus, ärtyneisyys ja nopeat mielialamuutokset.

Herkistyminen on synnytyksen jälkeinen normaali reaktio eikä se vaadi varsinaista hoitoa. Äiti tarvitsee tukea uudessa tehtävässään. Osastolla on hyvä ottaa puheeksi myös psyykkinen toipuminen.

Synnytyksen jälkeinen masennus

Mielialaoireiden jatkuessa pidempään tai niiden rajoittaessa toimintakykyä on kyse synnytyksen jälkeisestä masennuksesta. Masennus alkaa 2–3 viikkoa synnytyksestä ja kehittyy vähitellen viikkojen ja kuukausien aikana, yleensä kolmessa kuukaudessa.

Yhtenä syynä masennukseen saattaa olla se, että synnytyksen jälkeen naisen estrogeenihormonitaso on matala. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat mm. psykodynaamiset ja ihmissuhdetekijät kuten suhde omaan äitiin, parisuhdeongelmat, huono kyky sietää ristiriitaisuuksia tai epävarmuutta ym. Masennus on tila, joka vaatii lääkärin tutkimusta ja asianmukaista hoitoa avoterveydenhuollossa.

Mahdollisia ongelmia

Endometriitti eli kohtutulehdus

Oireina on kohdun paineluarkuus, kuume, haiseva ja märkäinen jälkivuoto. Infektio pitää hoitaa heti, ettei se leviä. Jos olet jo kotiutunut, ota yhteys ensisijaisesti omaan neuvolaan tai terveyskeskukseen.

Haavainfektio

Haavainfektio sektio- tai episiotomiahaavalla on myös mahdollinen. Oireita ovat punoitus, turvotus ja kipu sekä toisinaan myös kuume. Haavan hoitaminen vedellä suihkuttamalla ja ilmakylvyillä on tärkeää. Jos olet jo kotiutunut, ota yhteys ensisijaisesti omaan neuvolaan tai terveyskeskukseen.

Rintatulehdus

Rintatulehduksen oireita ovat nopeasti nouseva korkea kuume (39–40° C), vilunväristykset ja päänsärky. Rinnassa on turvonnut, aristava ja punoittava alue. Tulehtuneesta rinnasta tulee imettää tiheästi. Lisäksi on tyhjennettävä tulehtunutta rintaa sitkeästi. Ellei kuume laske vuorokauden sisällä, on antibioottilääkitys aloitusta harkittava. Ota ensisijaisesti yhteys omaan neuvolaan tai terveyskeskukseen. Hoitamaton tulehdus saattaa kehittää märkäpaiseen. Imetystä on tärkeä jatkaa myös tulehtuneesta rinnasta lääkityksen aikana.