Vastasyntyneen ensimmäiset päivät vierihoito-osastolla

Vauvan vointi

Vauvan lämpötila on ensimmäisten vuorokausien aikana herkästi epävakaa, ja sitä seurataan, kunnes se normalisoituu. Sen jälkeen lämpö mitataan kerran vuorokaudessa.

Vauvan hengityksen säännöllisyyttä ja laatua tarkkaillaan silmämääräisesti. Jos vauvalla on infektioriskitekijöitä, seurataan hengitystä ja pulssia tarkemmin.

Tarvittaessa vauvan verensokeria seurataan noin neljän tunnin välein ja seuranta lopetetaan, kun kolme peräkkäistä verensokeria on ollut yli 3.

Vauvan voinnista huomioidaan vireystilaa, ihon kuntoa ja keltaisuutta (bilirubiinia, joka on hemoglobiinin hajoamistuote). Keltaisuutta hoidetaan tarvittaessa sinivalohoidolla. Keltaisuuden seurantaa voidaan jatkaa kotiutumisen jälkeen äiti-vauvapoliklinikalla.

Ihokontakti ja imeminen

Suosittelemme vauvan pitämistä ihokontaktissa mahdollisimman paljon. Ihokontaktissa vauva on vatsallaan vanhemman rintakehän päällä puettuna pelkkään vaippaan.

Vastasyntynyt imee rinnalla omaan tahtiin. Vauvan tulisi imeä rinnalla vähintään 8–10 kertaa vuorokaudessa. Vanhemmille ohjataan hyvän imuotteen tunnusmerkit sekä erilaisia imetysasentoja (makuulla, istuen ja kainaloimetysasento).

Joskus vastasyntynyt tarvitsee lisämaitoa lääketieteellisistä syistä (esimerkiksi matala verensokeri, runsas painonlasku tai keltaisuus). Ensisijaisesti lisämaitona käytetään äidin omaa tuoremaitoa. Myös luovutettua rintamaitoa (tai vanhempien toiveesta myös korviketta) voidaan antaa. Lisämaidon tarve arvioidaan yksilöllisesti.

Äidille joka ei imetä, annetaan tietoa varhaisesta vuorovaikutuksesta ja ihonkontaktin merkityksestä sekä ohjataan vauvantahtinen pulloruokinta.

Virtsaaminen ja ulostaminen

Vauvan tulisi virtsata ensimmäisen kerran vuorokauden ikään mennessä. Virtsan tuloa seurataan osastolla, jotta voidaan varmistua riittävästä nesteen saannista. Ensimmäisten vuorokausien aikana vastasyntyneen virtsan seassa voi olla oranssinpunaista uraattisakkaa.

Vauva ulostaa yleensä 24–48 tunnin ikään mennessä. Sikiöaikana muodostunutta mekoniumia tulee 2–3 vuorokauden ikään asti, ja sen jälkeen uloste muuttuu vihertävän kautta keltaisiin ulosteisiin.

Vauvan paino

Täysiaikaisilla vastasyntyneillä paino laskee 5–7 prosenttia syntymäpainosta. Tähän on syynä solujen ulkoisen vesipitoisuuden pieneneminen ja suolen tyhjeneminen.

Osastolla ollessa vauva punnitaan aamuisin painonkehityksen seuraamiseksi. Tarvittaessa paino katsotaan myös illalla. Vauvan paino ei saisi laskea yli 10 prosenttia syntymäpainosta.

Paino on matalimmillaan yleensä noin kolmen vuorokauden iässä ja takaisin syntymäpainossa 7–14 vuorokauden iässä.