Viva-projekti

Kansallinen Varhaisilla interventioilla vaikuttavuutta (Viva) -projekti edistää interpersoonallisen ohjausmenetelmän (IPC) käyttöä oppilas- ja opiskeluhuollossa.  Projekti toteutetaan erva-alueittain​ vuosina 2021–2022. Tavoitteena on juurruttaa näyttöön perustuvia interventioita perustason toimijoiden käyttöön nuoren varhaisen tuen saamisen edistämiseksi.

Projekti on osa Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta​, jossa linjataan peruspalveluissa käyttöön otettavia, yleisimpien mielenterveyshäiriöiden ennalta ehkäisyyn ja hoitoon soveltuvia menetelmiä. Toimet perustuvat uuteen kansalliseen mielenterveysstrategiaan (2020–2030), joka korostaa vaikuttavien psykososiaalisten hoitojen saatavuutta matalalla kynnyksellä​.

Projektin tavoitteet

  • Varhainen ja oikea-aikainen tuki masennusoireiselle nuorelle
  • IPC-menetelmän juurtuminen osaksi nuorten mielenterveysoireiden perustason hoitoa
  • Luoda edellytykset nuorten mielenterveyshäiriöiden osaamiskeskuksen perustamiselle Tays:aan.  
  • Näyttöön perustuvat psykososiaaliset menetelmät osaksi kuntien lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmia 

Toteutus

  • Koulutetaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ammattilaisia varhaisen tuen IPC-menetelmän (interpersoonallinen ohjaus ja neuvonta) käyttöön, tuetaan menetelmän käyttöä ja käytön jatkuvuutta. ​
  • Tuetaan perustason ammattilaisten työskentelyn suunnitelmallisuutta ja vahvistetaan ammatillista osaamista nuorten mielenterveysongelmien hoidossa​
  • Pysyvän koulutusjärjestelmän ja siihen liittyvän menetelmäohjausjärjestelmän rakentaminen yhdessä muiden erva-alueiden kanssa 

Pirkanmaan Viva-projektitiimin jäsenet ja yhteystiedot

Projektipäällikkö Noora Seilo, p. 044 472 9529
Psykologi Tiina Myllymäki, p. 050 560 7719
Asiantuntijahoitaja Staava Tala, p. 050 569 0036
Psykologi Susanna Salin-Kares, p. 044 472 9568
Psykologi Pauliina Parhiala p. 044 472 9566
Pirkanmaan aluevastaava Minna Ritakorpi, p.044 472 9569
Kanta-Hämeen aluevastaava: Asiantuntijahoitaja Saija Suuronen (saija.suuronen@khshp.fi) p. 045 773 11979
Etelä-Pohjanmaan aluevastaava: Asiantuntijahoitaja Anu Ahola (anu.ahola@epshp.fi) p. 050 474 0004