Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, erikoissairaanhoito

263 808  hoidettua eri henkilöä vuonna 2021

Palvelukokemus

Arviointiasteikko 1-5 (vastauksia 8889, vuosi 2021)

KYSYMYS Arvio 4-5 hymio4-5.png Arvio 1-2 hymio1-2.png
Saatu hoito oli hyvää 98,1 0,4
Henkilökunta kohteli potilasta hyvin 98,7 0,4
Saatu hoito koettiin turvalliseksi 97,6 0,5
Hoitoa koskevat päätökset tehtiin yhdessä/tietoa päätöksistä 95,7 1,1
Saatu tieto hoidosta oli ymmärrettävää 96,8 0,6
Kuinka todennäköisesti suosittelisit tätä sairaalaa läheisillesi, jos he sitä tarvitsisivat? 97,5 0,7

97,5% palvelukokemuskyselyyn vastanneista suosittelisi sairaalaa läheiselleen

Alla potilashoidon määrään ja laatuun liittyviä tunnuslukuja. Luvut pyritään tuottamaan kaikissa yliopistosairaaloissa samalla tavalla, mutta niitä ei ole vakioitu potilaiden iän, sukupuolen tai hoidettavien sairauksien vaikeusasteen suhteen. Lisäksi lukuihin vaikuttaa vuosittainen satunnaisvaihtelu. Lukuja käytetään oman toiminnan seuraamiseen ja kehittämiseen, lisäksi tarkoituksena on ollut lisätä avoimuutta. Yksittäiset luvut eivät kuitenkaan ole sairaaloiden välillä suoraan vertailtavissa, eikä niistä voi päätellä sairaaloiden paremmuusjärjestystä.

Kehitämme uutta tapaa julkaista muita potilashoidon tunnuslukuja