Sairaanhoitopiirin julkaisut

Julkaisusarja on perustettu vuonna 1991. Julkaisusarjassa julkaistaan sairaanhoitopiirissä laadittuja alueellisia hoito-ohjelmia, toteutettujen kehittämisprojektien loppuraportteja sekä selvityksiä ja tutkimuksia.

Lehdet henkilöstölle ja väestölle

Elämän tähdet on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin julkaisema henkilöstölehti. Se ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehden saavat automaattisesti kotiinsa kaikki sairaanhoitopiirin henkilöstöön kuuluvat ja sen tilanneet henkilöt.

Lehden nimi oli aiemmin Terve-lehti. Nimi muutettiin kesäkuussa 2011, koska sitä ei erotettu riittävän hyvin Terve Pirkanmaa -lehdestä.

Terve Pirkanmaa -lehti kertoo sairaanhoitopiirin palveluista väestölle. Se jaetaan kaksi kertaa vuodessa jokaiseen pirkanmaalaiseen kotiin.

Vuosittaiset talouden ja toiminnan julkaisut

Sairaanhoitopiiri laatii vuosittain toimintakertomuksen ja sen liitteeksi henkilöstökertomuksen. Ne hyväksytään valtuuston kevätkokouksissa. Niiden pohjalta sairaanhoitopiirissä toimitetaan vuosikertomus, johon on tiivistetty vuoden keskeiset toiminnan ja talouden sekä henkilöstöhallinnon tunnusluvut. Lisäksi sairaanhoitopiiri julkaisee taskukokoista tilastoesitettä tunnusluvuista.

Tays Infektiotiedote

Lehden toimittaa Taysin infektioyksikkö. Se ilmestyy keskimäärin neljä kertaa vuodessa ja sisältää ajankohtaisia alan asioita.

Lehti jaetaan sähköisesti Pirkanmaan tartuntatautivastuulääkäreille ja -hoitajille, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Coxan ylilääkäreille, ylihoitajille ja osastonhoitajille.