Potilastietojen käsittely ja lokitiedot

Henkilötietojen käsittelyä säätelee EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR). Sosiaali- ja terveydenhuollossa henkilötietojen käsittelyä ohjaa lisäksi kansallinen yleis- ja erityislainsäädäntö.

Potilasrekisterin lokitietopyyntö

Tallennamme lokitietoja kaikesta potilastietojen käsittelystä. Sinulla on oikeus saada tieto, kuka tai ketkä ovat käsitelleet potilastietojasi. Voit tehdä pyynnön vapaamuotoisesti tai lomakkeella.

Vapaamuotoisessa pyynnössä tarvittavat tiedot ovat

  • nimesi ja henkilötunnuksesi
  • yhteystietosi
  • ajanjakso, jolta pyydät lokitietoja

Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole erityistä perustetta.

Selvityspyyntö potilastietojen käsittelystä

Jos epäilet potilastietojesi väärinkäyttöä, voit pyytää asiasta selvityksen joko vapaamuotoisesti tai lomakkeella.

Väärinkäytösepäilyn selvittämistä varten tarvittavat tiedot ovat

  • henkilö- ja yhteystietosi
  • epäillyn väärinkäytön ajankohta
  • miten epäily syntyi
  • epäilty käyttäjä tai tekijä
  • minkälaisista tiedoista on kyse

Pyynnön lähettäminen

Lähetä allekirjoitettu pyyntö osoitteella PSHP, Kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere.

Vastaamme pyyntöösi kirjallisesti. Lähetämme vastauksen sähköisesti Suomi.fi-viestinä tai paperipostina kotiosoitteeseesi.

Oikeus lokitietoihin

Oikeus lokitietoihin on pääsääntöisesti henkilökohtainen. Myös lapsen huoltaja tai potilaan laillinen edustaja voivat tehdä lokitieto- tai selvityspyynnön. Puolesta asioijan on todistettava kirjallisesti oikeutensa tiedonsaantiin.

Oikeus tietoihin voidaan evätä, jos tiedossa on, että tietojen antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa potilaan terveydelle, hoidolle tai jonkun muun oikeuksille.