Mielialahäiriöpoliklinikka (PMHY)

Arvioimme ja hoidamme mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöitä, jotka edellyttävät erikoissairaanhoitoa. Tällaisia ovat perusterveydenhuollossa, työterveyshuollossa tai yksityissektorilla asianmukaisesti toteutettuihin hoitoihin vaillinaisesti reagoineet vakavat masennustilat, ahdistuneisuushäiriöt ja kaksisuuntainen mielialahäiriö sekä näihin liittyvä vakava monihäiriöisyys. 

Hoitoon tullaan lääkärin lähetteellä. Hoidon porrastuksessa ja hoidon tarpeen arvioinnissa noudatamme Käypä hoito -suosituksia. Hoito on maksutonta lääkärinlausuntoja lukuun ottamatta. Peruuttamattomista käynneistä veloitamme peruutusmaksun. Osa vastaanotoista toteutetaan etävastaanottoina. Hallituskadulla on olemassa laitteisto niitä potilaita varten, joilla ei itsellään ole etäyhteyden mahdollistavaa välinettä, kuten älypuhelinta.

Hoitojaksot ovat määrämittaisia ja tavoitteellisia. Jakson pituus arvioidaan hoidon alussa potilaan kanssa samalla, kun tehdään hoitosuunnitelma. Hoitosuunnitelmaa varten tarkennetaan diagnooseja. Erotusdiagnostiikan apuna käytetään haastatteluja ja kyselyitä. Kun erikoissairaanhoidon tarve päättyy, potilaat ohjataan takaisin perusterveydenhuoltoon tai työterveyshuoltoon. Emme tarjoa pitkäkestoista psykoterapiaa. Monesti potilaan hoitopolku jatkuu Kelan kuntoutuspsykoterapiaan. Myös kolmannen sektorin palveluista annetaan tietoa.

Poliklinikalla on kolme moniammatillista työryhmää, joilla on keskenään samanlaiset tehtävänkuvat. Erikoissairaanhoitoa vaativissa häiriöissä on lääkehoito yleensä keskeisessä roolissa ja mielialahäiriöpoliklinikan lääkärit päätyvät useimmiten muuttamaan tai tehostamaan aiemmin käytössä ollutta lääkitystä. Lääkärit ottavat tarvittaessa kantaa työkykyyn sekä sairausloman, kuntoutustuen tai eläkkeen tarpeeseen. Osana hoidon suunnittelua voidaan toteuttaa psykologiset tutkimukset. Sosiaalityöntekijät osallistuvat potilaiden arjen toimintakyvyn ja palvelutarpeiden arviointiin sekä auttavat sosiaali-, kuntoutus-, asumis- ym. toipumista tukevien palvelujen piiriin saattamisessa. Osaan hoitojaksoista sovitaan keskustelukäyntisarja sairaanhoitajan tai joskus psykologin vastaanotolla. Jaksoon voi myös kuulua ryhmämuotoinen hoito. Lisäksi hoitoon voi osallistua toimintaterapeutteja ja fysioterapeutteja.

Yhteistyötä potilaan läheisten sekä muun verkoston kanssa tehdään tarvittaessa hoidon aikana. Kokemusasiantuntijoilta on mahdollisuus saada vertaistukea.