Neuropsykiatrian osasto (NVP2)

Tutkimme ja hoidamme osastolla potilaita, joilla on äkillisiä sekavuustiloja tai neurologisiin sairauksiin liittyviä psykiatrisia häiriöitä sekä psykiatrisin oirein ilmeneviä muistihäiriöitä. Osastolla tehdään myös psykiatristen ja neurologisten sairauksien erotusdiagnostiikkaa.

Erityisosaamisemme painottuu psykiatristen oireiden tutkimiseen ja hoitamiseen neurologisissa sairauksissa ja aivovammoissa. Psykiatrisia oireita aiheuttavia sairauksia ovat esimerkiksi Parkinsonin tauti, epilepsia, MS-tauti, aivovammojen jälkitilat ja aivoverenkiertohäiriöt. Osastolle tullaan lääkärin lähetteellä joko päivystyksellisesti tai kutsuttuna.

Tehtäväalueet:

  • Muistihäiriöiden tutkimus ja hoito
  • Äkillisten sekavuustilojen ja neurologisiin sairauksiin liittyvien psykiatristen oireiden tutkimus ja hoito
  • Psykiatristen ja neurologisten sairauksien erotusdiagnostiikka
  • Neurologisten sairauksien ja pään vammojen aiheuttamien psykiatristen oireiden tutkimus ja hoito

Hoito osastolla

Hoitojakson alussa hoitava lääkäri ja omahoitaja yhdessä potilaan ja läheisten kanssa laativat hoito- ja tutkimussuunnitelman, jota voidaan tarkentaa hoitoneuvotteluissa moniammatillisesti ja hoitojakson edetessä yhdessä potilaan ja yhteistyötahojen kanssa.

Hoitojaksoon voi sisältyä yksilöllisesti suunniteltuja tutkimuksia, kuten aivojen kuvantamistutkimuksia ja aivosähkökäyrätutkimus sekä neuropsykologin tutkimus.

Hoitojaksoon kuuluvat myös lääkehoito, tarvittaessa muiden erityistyöntekijöiden arviot sekä jatkohoidon laaja-alainen suunnittelu yhteistyössä kotikunnan kanssa.

Hoitojakson kesto on yleensä joitakin viikkoja. Sen aikana potilaalla on mahdollisuus osallistua erilaisiin sairaalassa järjestettäviin toiminnallisiin ryhmiin.

Tilat ja henkilökunta

Osastolla on 15 potilaspaikkaa. Potilashuoneita on seitsemän 1–4 hengen huonetta. Osassa huoneita on oma wc, suihkutilat ovat yhteiset. Ruokailu tapahtuu yhteisessä ruokailutilassa. Potilaiden käytössä on lisäksi kaksi yhteistä oleskelutilaa sekä erillinen huone esimerkiksi läheisten tapaamiseen. Huoneessa on myös nettiyhteydellä varustettu tietokone potilaiden käyttöön.

Henkilöstöä osastolla on osastonlääkäri, osastonhoitaja, hoitajia, osastonsihteeri ja sairaalahuoltajia.

Vierailut

Osastolla ei ole erityistä vierailuaikaa, läheisten vierailut voivat tapahtua kello 9–19 välillä.

Lue myös: Vierailijoille ja läheisille

Vastuuhenkilöt

Erikoislääkäri Jenni Raanti
Osastonhoitaja Päivi Tuominen