Tutkimus ja kehittäminen

Taysin tehtävä yliopistollisena sairaalana on hyvän hoidon lisäksi myös tutkimus ja kehittämistyö. Sekä tutkimuksen että kehittämistyön tavoitteena on löytää tapoja, joilla voidaan tuottaa mahdollisimman vaikuttavaa hoitoa ja sitä kautta tukea terveyttä ja hyvinvointia.

Taysin tutkimuspalvelut tukevat tutkimustyötä ja tarjoavat palveluita sekä tutkijoille että yhteistyökumppaneille.

Taysissa käynnistyy vuosittain noin 110 uutta terveystieteellisiä tutkimushanketta. Ne tuottavat noin tuhat tieteellistä julkaisua vuosittain. Tohtoritutkintoja Tays kampuksella valmistuu keskimäärin 60 vuosittain. Tutkimusta rahoitetaan valtion tutkimusrahoituksella (VTR), muulla julkisella tiederahoituksella, sairaanhoitopiirin budjettirahoituksella sekä teollisuuden toimeksiantojen kautta, yhteensä noin 9 miljoonalla eurolla vuodessa.

Kehittämistyö on Taysissa jatkuvasti läsnä. Mittakaava vaihtelee jokapäiväisen työn sujuvoittamisesta suuriin kehityshankkeisiin, kuten toiminnan lähtökohdista suunniteltuihin uudisrakennuksiin tai digitaalisten palveluiden käyttöönottoon OmaTaysissa. Taysissa jokaista työntekijää rohkaistaan olemaan kehittäjä omassa työssään.