Tutkimus ja kehittäminen

Taysin tehtävä yliopistollisena sairaalana on hyvän hoidon lisäksi myös tutkimus ja kehittämistyö.

Taysissa käynnistyy vuosittain noin 110 uutta terveystieteellisiä tutkimushanketta. Ne tuottavat noin 750 tieteellistä julkaisua vuosittain. Tohtoritutkintoja Tays kampuksella valmistuu keskimäärin 60 vuosittain. Tutkimusta rahoitetaan valtion tutkimusrahoituksella (VTR), muulla julkisella tiederahoituksella, sairaanhoitopiirin budjettirahoituksella sekä teollisuuden toimeksiantojen kautta, yhteensä noin 9 miljoonalla eurolla vuodessa.