Tutkimuspalveluiden työntekijöitä

Tutkimus ja kehittäminen

Taysin tehtävä yliopistollisena sairaalana on hyvän hoidon lisäksi myös tutkimus ja kehittäminen. Niiden avulla voidaan löytää tapoja tuottaa mahdollisimman vaikuttavaa hoitoa ja sitä kautta tukea terveyttä ja hyvinvointia.

  • Tays Tutkimuspalvelut tukee tutkimustyötä ja tarjoavat palveluita sekä tutkijoille että yhteistyökumppaneille.
  • Taysissa käynnistyy vuosittain noin 110 uutta terveystieteellisiä tutkimushanketta. Ne tuottavat noin tuhat tieteellistä julkaisua vuosittain. Tohtoritutkintoja Tays kampuksella valmistuu keskimäärin 60 vuosittain.
  • Tutkimusta rahoitetaan valtion tutkimusrahoituksella (VTR), muulla julkisella tiederahoituksella, sairaanhoitopiirin budjettirahoituksella sekä teollisuuden toimeksiantojen kautta, yhteensä noin 9 miljoonalla eurolla vuodessa.
  • Taysissa toimintaa kehitetään jatkuvasti. Mittakaava vaihtelee jokapäiväisen työn sujuvoittamisesta suuriin kehityshankkeisiin, kuten toiminnan lähtökohdista suunniteltuihin uudisrakennuksiin tai digitaalisten palveluiden käyttöönottoon OmaTaysissa.
  • Taysissa jokaista työntekijää rohkaistaan olemaan kehittäjä omassa työssään.