Kehitys- ja innovaatiopalvelut

Kehitys- ja innovaatiopalveluissa tuemme Taysin kilpailukykyä, uudistumista ja laadun parantamista kehittämällä asiakaskokemusta, potilasturvallisuutta, tuottavuutta ja innovaatiotoimintaa.

Koordinoimme Taysin kehittämistoimintaa ja tarjoamme keskitetyt ja erityisasiantuntemusta vaativat TKI-palvelut Taysin toimialueiden käyttöön.

Palveluroolejamme ja tehtäviämme ovat:

  • tuottaa tietoa Taysin johtamisen tueksi konsultoinnin, selvitysten, raporttien ja asiantuntijalausuntojen avulla
  • tuottaa palvelukokemuksen, potilasturvallisuuden ja innovaatiotoiminnan kehittämisen asiantuntijapalveluita
  • kehittää ja arvioida terveydenhuollon menetelmiä ja hoitotyön toimintamalleja
  • koordinoida TKI-toimintaan liittyvien ulkoisten palveluiden ja resurssien hankintaa
  • koordinoida ja tukea toimialueiden kehittämiskoordinaattorien toimintaa
  • toimia asiantuntijana TKI-tietojärjestelmien kehittämisessä ja ylläpitämisessä
  • toimia rajapintana yritysten kanssa tehtävässä kehittämiskumppanuudessa
  • tukea Taysin brändiä aktiivisen TKI-viestinnän kautta.

Vastuuhenkilöt

Kehityspäällikkö Marco Roth

Kehittämispäällikkö Petri Pommelin (potilasturvallisuus ja riskienhallinta)

Arviointiylilääkäri Anna-Kaisa Parkkila (terveydenhuollon menetelmien arviointi)

Arviointiylihoitaja Elina Mattila (hoitotyön toimintamallien arviointi ja kehittäminen)