Kehittäminen ja innovaatiot

Taysin kilpailukykyä, uudistumista ja laadun parantamista tuetaan kehittämällä asiakaskokemusta, potilasturvallisuutta, tuottavuutta ja innovaatiotoimintaa. Kehittämistyötä tehdään laajasti eri puolilla organisaatiota.

Esimerkkejä kehittämisen työkaluista

  • tiedon tuottaminen Taysin johtamisen tueksi esimerkiksi tiedolla johtamisen työkalujen, konsultoinnin, selvitysten, raporttien ja asiantuntijalausuntojen avulla
  • palvelukokemuksen, potilasturvallisuuden, riskienhallinnan ja innovaatiotoiminnan kehittäminen
  • terveydenhuollon menetelmiä ja hoitotyön toimintamallien kehittäminen ja arviointi
  • toimialueiden kehittämiskoordinaattorien toiminta
  • koko organisaatiossa käytössä oleva jatkuvan kehittämisen malli