Arviointitoiminta

Taysissa tuotamme vaikuttavaa ja kustannustehokasta erikoissairaanhoitoa yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. Terveydenhuollon menetelmien ja hoitotyön toimintamallien arviointi ja kehittäminen näyttöön perustuen tuottaa asiakkaalle lisäarvoa. Päätöksenteon tulee perustua tutkittuun tietoon ja vaikuttavuuden arviointiin. Se on myös ainoa eettisesti kestävä tapa priorisoida terveydenhuollon palveluja.

Erikoissairaanhoidossa otetaan vuosittain käyttöön lukuisia hoidollisia ja diagnostisia menetelmiä. Luotettavaa arviointitietoa tarvitaan menetelmien vaikuttavuudesta ja turvallisuudesta, kun tehdään päätöksiä hoitolinjauksista ja hankinnoista tai kun halutaan luopua vanhentuneesta teknologiasta. Arvioinnin kohteena ovat laitteet, diagnostiikka, toimenpiteet, kuntoutus ja tukipalvelut.

Arvioinnin näkökulmina ovat menetelmän kliininen vaikuttavuus, turvallisuus ja kustannukset sekä menetelmän käyttöön liittyvät sosiaaliset, eettiset, organisatoriset ja juridiset vaikutukset. Käytössämme on sairaalakäyttöön kehitetty järjestelmällinen menetelmäarviointilomake (mini-HTA), jonka avulla voimme nopeasti arvioida uuden menetelmän käytön edellytykset ja vaikutukset sairaala- tai paikallistasolla.

Suomessa terveydenhuollon menetelmien arviointiverkoston työtä koordinoi kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö FINCCHTA (Finnish Coordinating Center for Health Techonology Assessment), jonka toimintaan Tays aktiivisesti osallistuu.

Näyttöön perustuva toiminta tarkoittaa, että hoitopäätökset ja -menetelmät perustuvat parhaaseen saatavilla olevan ajantasaiseen tietoon. Tieto hoitomenetelmien vaikuttavuudesta auttaa kohdentamaan resursseja vaikuttavaan toimintaan sekä välttämään sellaisten hoitomenetelmien käyttö, joilla ei ole vaikusta potilaan hoidon lopputulokseen tai joiden vaikutus on haitallinen. On myös eettisesti kestävää käyttää vaikuttavia ja tehokkaaksi osoitettuja menetelmiä.

Tutkimukseen ja näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisen välineitä ovat henkilöstön koulutus, vaikuttavien menetelmien implementointi, tulosmittareiden kehittäminen, tutkimus- ja kehittämishankkeiden toteutus, ajantasaisen tutkimustiedon hakeminen sekä tutkimusosaamisen vahvistaminen. Tässä työssä teemme läheistä yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten kumppaneidemme kanssa.

Vastuuhenkilöt

Arviointiylilääkäri Anna-Kaisa Parkkila

Arviointiylihoitaja