Vaikuttava sosiaali- ja terveysalan TKI-ympäristö, KEHYS - Kehitämme yhdessä!

Kehys-hankkeen tavoitteet

  • Vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus-, kehitys- ja innovaatioympäristöä Pirkanmaalla
  • Tukea keskeisten peruspalveluiden kehittämistä
  • Tukea asiakaslähtöisten palvelu- ja hoitoketjujen käyttöönottoa

Kehys-hankkeen sisältö

Kehys-hankkeen keskiössä ovat olleett tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ja hoidon hoitoketju ja päihdepalveluketju. Näihin kehitetettiin yhdessä asiakkuuspolkuja, tuettiin asiakkuuspolkujen käyttöönottoa ja arvioitiin niiden toteutumista.

Asiakkuuspolkujen taustalla on ollut hankkeessa rakennetunut innovaatio- ja yhteistyömalli, joka tukee vaikuttavien, asiakaslähtöisen, integroitujen palveluiden syntymistä sote-alalle. Malli edellyttää yritysten ja järjestöjen osallistumista sosiaali- ja terveysalan TKI-toimintaan. Samalla yritykset ja järjestöt voivat kehittää uusia palvelutuotteita ja kytkeytyä mukaan palveluiden tuottamiseen.

Lisäksi Kehys-hankkeessa tuettiin eri asiakasryhmille sopivien digitaalisten palveluiden kehittämistä ja käyttöönottoa.

Hankeaika oli 1.3.2019-30.9.2021.

Kehys-hankkeen yleisesittelyn voit pyytää sähköpostitse: anna-mari.martikainen@pshp.fi.

Loppuraportti

Hankkeen aikaansaannokset on koostettu loppuraporttina verkkojulkaisuksi: Vaikuttavaa sote-TKI-ekosysteemiä kehittämässä -Oppeja yhteiskehittämisen matkalta: Kehys – Kehitämme yhdessä! -hanke 03/2019–09/2021:

Vaikuttavaa sote-TKI-ekosysteemiä kehittämässä -verkkojulkaisu (pdf)

Kehys-hankkeen teemat

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon TKI-ekosysteemin johtaminen
  • Toiminnan vaikuttavuus ja arviointi
  • Yhteistyö
  • Viestintä ja näkyvyys

Hankkeessa ovat kehittäneet yhdessä

Pirkanmaan kunnista mukana ovat olleet Tampereen lisäksi Akaa-Urjala -yhteistoiminta-alue, Sastamala, Pirkkala-Vesilahti -yhteistoiminta-alue, Mänttä-Vilppula sekä diabetesketjussa Nokia ja päihdepalveluissa Virrat-Ruovesi -yhteistoiminta-alue.