Tampereen Biopankki

Biopankkeihin kootaan näytteitä ja tietoja suostumuksen antaneilta henkilöiltä lääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä varten. Tampereen Biopankin keräämiä näytteitä ja niihin liittyvää tietoa hyödynnetään erityisesti biolääketieteen, kliinisen ja translationaalisen sekä terveystieteellisen tutkimuksen tarkoituksiin Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimusstrategian mukaisesti.

Translationaalisella tutkimuksella tarkoitetaan lääkkeiden, hoitomuotojen ja diagnostiikan kehittämistä perustutkimuksesta syntyneistä löydöksistä ja keksinnöistä. Sairaalakeräyksien lisäksi Tampereen Biopankki on tehnyt kohdennettuja suostumus- ja näytekeräyksiä muun muassa äitiysneuvoloissa sekä neurologisten ja psykiatristen sairauksien alueella.

Tampereen Biopankki kerää ja säilyttää erityisesti oman alueensa potilaiden näytteitä. Näytteitä voidaan hyödyntää terveysalan tutkimus- ja kehitystyössä maailmanlaajuisesti.

Biopankin toiminta perustuu lakiin. Suomen biopankit toimivat pääasiassa sairaaloissa osana niiden päivittäistä toimintaa. Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella toimiva Tampereen Biopankki on saanut Valviralta toimiluvan syksyllä 2015.

Tampereen Biopankin omistaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Muut perustajaorganisaatiot Tampereen yliopisto, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ovat sopimuksellisesti mukana toiminnassa ja osallistuvat rahoitukseen. Biopankkinäytteet varastoidaan Tampereella.

Suomen biopankit muodostavat kansallisen biopankkiverkoston, jonka toiminnassa myös Tampereen Biopankki on mukana. Verkoston kautta kertyvä näyteaineisto yhdistettynä suomalaisiin rekisteritietoihin on herättänyt tutkijoiden kiinnostusta myös kansainvälisellä tasolla. Suomen julkisten biopankkien yhteistyötä koordinoi Biopankkien Osuuskunta Suomi - FINBB.

Yhteystiedot

Biopankin toimisto 03 311 65205

Vastuuhenkilö

johtaja Sanna Siltanen

Asiantuntijat

Kehittämispäällikkö Kimmo Savinainen
Datapäällikkö Leena Hakkarainen
Tietojärjestelmäasiantuntija Sami Niemelä
Palvelukoordinaattori Enni Makkonen
Tutkimuskoordinaattori Aino Pitkänen
Tutkimuskoordinaattori Niina Toikkanen
Laboratoriohoitaja Marja Kuosmanen
Laboratoriohoitaja Minttu Virolainen
Tutkimushoitaja Henna Palin
Tutkimussihteeri Pirjo Pääkkönen