Elintapaohjaus

Tämä digitaalinen elintapaohjaustarjotin tarjoaa ammattilaisille materiaalia asiakkaiden ja potilaiden elintapaohjaukseen.

Kun asiakkaan yksilölliset tiedon ja ohjauksen tarpeet on kartoitettu, valitaan tarkoituksenmukaisimmat elintapaohjauksen menetelmät. Kuntien elintapaohjaustarjottimien kautta potilas voidaan ohjata erikoissairaanhoidosta oman kotikuntansa elintapaohjauksen ja palveluiden piiriin. Tämän palvelun kohderyhmänä ovat ensivaiheessa aikuiset.

Liikunta

Ravitsemus

Unettomuus

Savuttomuus

Päihteettömyys

Mielenterveys

Mielenterveysasiakkaan ravitsemus:

Kulttuurihyvinvointi


Yläosan kuva: Kunnossa kaiken ikää -ohjelma / Jiri Halttunen