Tays Päivystys Acutan sisäänkäynti

Tays Ensiapu Acuta

Tays Päivystys Acuta

Hoidamme äkillisesti sairastuneita ja loukkaantuneilta potilaita joka päivä ympäri vuorokauden. Päivystyspotilaita ovat sellaiset potilaat, joiden tutkimusta tai hoitoa ei voida turvallisesti siirtää seuraavaan arkipäivään tai hoidon viivästyminen voi aiheuttaa pysyvää terveydellistä haittaa, tai joiden henki on uhattuna.

Päivystykseen potilaat tulevat lääkärin lähetteellä. Ilman lähetettä hoidamme vain vaikeat, terveyttä ja henkeä uhkaavat tapaturmat ja sairaudet.

Kuntien ilta-, yö- ja viikonloppupäivystykseen tullaan ilman lähetettä. Tays Päivystys Acutassa hoidamme ne äkillisesti loukkaantuneet ja sairastuneet potilaat, joita ei voida hoitaa terveysasemilla.

Kuntien ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys on tarkoitettu tamperelaisille potilaille ja yöaikaan myös Hämeenkyrön, Ikaalisten, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Ruoveden, Sastamalan, Virtain ja Ylöjärven kuntien asukkaille.

Alle 16-vuotiaat potilaat hoidetaan pääsääntöisesti L-rakennuksessa sijaitsevassa Lasten päivystyksessä, puhelin on 03 311 63345. Acutassa hoidetaan kuitenkin edelleen ne alle 16-vuotiaat lapset ja nuoret, jotka tarvitsevat hoitoa tapaturman vuoksi.

Katso kotikuntasi päivystysohjeet täältä: Mihin päivystykseen?

Katso myös: Potilaana Tays Päivystys Acutassa

Potilastilanne

Voit tarkistaa Päivystys Acutan potilastilanteen ruuhkamittarista:

Päivystys Acutan ruuhkamittari ►

Ilmoittautuminen

Tays Päivystys Acutaan tullessa potilas ottaa käyntinumeron tuulikaapissa olevalla automaatilla. Numero näkyy aulan monitoreissa, kun potilas kutsutaan hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointiin tai vastaanotolle. Käyntinumerot ovat satunnaisessa järjestyksessä eivätkä ratkaise kiireellisyysjärjestystä.

Hoito Tays Päivystys Acutassa

Päivystyksessä potilaat hoidetaan sairauden mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä. Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioi vastaanottava sairaanhoitaja eli triagehoitaja. Jos potilaan vaiva ei ole henkeä uhkaava tai ei vaadi päivystysluonteista hoitoa, hänet ohjataan toiseen hoitopaikkaan tai kotiin.

Hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen potilas ohjataan odottamaan aulatilaan tai saatetaan suoraan vuodepaikalle, josta hänet kutsutaan sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotolle.

Potilas tapaa lääkärin aina, jos hänen tilansa vaatii päivystyksellistä lääkärin arviota. Tarvittaessa potilas ohjataan laboratoriotutkimuksiin tai röntgenkuvaukseen. Tämän jälkeen lääkäri päättää hoidosta ja hoitopaikasta.

Tavoitteena on, että vastaanotolle pääsee kahden tunnin kuluessa ilmoittautumisesta. Toiminnan ennakoimattomasta luonteesta johtuen odotusaika voi ajoittain venyä huomattavasti pitemmäksikin. Vuodepaikoilla hoidettavien potilaiden kokonaishoitoaika on noin 3,5 tuntia, muiden potilaiden yleensä vähän alle 2 tuntia.

Lasku käynnistä postitetaan jälkikäteen potilaan kotiin. Voit lukea lisää maksuista täältä: Asiakasmaksut.

Hoito tarkkailuosastolla

Potilas voidaan ottaa tarkkailuosastolle lisätutkimuksia tai taudin seurantaa varten yhden tai kahden vuorokauden ajaksi. Tarkkailuosastolla voidaan hoitaa myös lyhytkestoista sairaalahoitoa tarvitsevia päivystyspotilaita, kuten infektiopotilaat, rytminsiirtopotilaat, monitoriseurantaa vaativat potilaat ja lievät myrkytyspotilaat sekä lyhytjälkihoitoiset kirurgiset potilaat, esimerkiksi umpilisäkkeen poistossa olleet.

Tarkkailuosaston hoitojakson jälkeen lääkäri päättää, pääseekö potilas kotiin vai tarvitseeko hän tehostettua kotisairaanhoitoa tai hoitoa terveyskeskuksen tai sairaalan vuodeosastolla.

Tilat ja henkilöstö

Tays Päivystys Acutan tilat ovat noin 4 000 neliötä. Potilaille on iso odotusaula, joka on jaettu kirjaimilla eri osiin. Samassa aulatilassa odottavat myös hammaspäivystyksen kävijät. Lapsipotilaille on erillinen aulasyvennys

Kaikkiaan Tays Päivystys Acutassa on noin 70 vuodepaikkaa. Potilasturvallisuuden ja tietosuojan vuoksi vuodepaikat on sijoitettu tiloihin, joihin ei ole vapaata kulkua kaikilla Acutassa olevilla.

Acutassa työskentelee noin 200 omaa työntekijää sekä eri erikoisalojen päivystäviä lääkäreitä ja tukipalveluhenkilöstöä. Kerrallaan työvuorossa on yhteensä noin 50 työntekijää: lääkäreitä, sairaanhoitajia, lääkintävahtimestareita, osastonsihteereitä, sairaalahuoltajia, potilaskuljettajia ja vartijoita.

Acutassa hoidetaan noin 100 000 potilasta vuodessa. Ensiavun tarkkailuosastolla toteutuu noin 8 500 hoitopäivää vuodessa.

Tays Päivystys Acutan tiloissa toimii myös kaikkien Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien hammaspäivystys, jonka toiminnasta vastaa Tampereen kaupunki, sekä Taysin suu- ja leukasairauksien erikoissairaanhoidon päivystys.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Sami Mustajoki
Ylihoitaja Rissanen Päivi
Osastonhoitaja Heidi Jokela
Osastonhoitaja Karita Jäppinen