Kuntoutus

Kuntoutuksella tuetaan ihmisen toimintakykyä ja osallistumismahdollisuuksia hänen omassa elinympäristössään. Tays tuottaa muun muassa kuntoutustutkimuksia ja kuntoutusohjausta. Teemme toiminta- ja työkyvyn arvioita ja järjestämme apuvälineitä.

Taysin kuntoutustoiminta jakautuu erikoisaloille, joten kuntoutustarve arvioidaan aina erikseen kullakin erikoisalalla. Taysissa on eri sairaus- ja vammaryhmien kuntoutuksen erityisasiantuntemusta. Suurimpia potilasryhmiä, joille kuntoutusta järjestetään, ovat muun muassa